لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (2)
تالیف (5)
ترجمه (0)
تهران (5)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- طراحی بنیادهای فرهنگی با رویکرد زمینه گرایی (مجموعه مقالات دانشجویان کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد واحد قزوین)
نويسنده:جمال‌الدین سهیلی ؛ نويسنده:سارا پاکدامن ؛ نويسنده:مهدی ابراهیم‌زاده - گوهر دانش - دیویی: 725.80420222 - 128 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 200000 ریال - 1 -141-164-600-978 انتخاب
2- طراحی معماری و امنیت محیطی
نويسنده:جمال‌الدین سهیلی ؛ نويسنده:سولماز احمدیان ؛ نويسنده:مائده ایزدی - گوهر دانش - دیویی: 307.76 - 218 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 550000 ریال - 4 -153-164-600-978 انتخاب
3- طراحی مراکز اجتماعی با رویکرد توسعه پایدار: مجموعه مقالات دانشجویان کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
نويسنده:جمال‌الدین سهیلی ؛ نويسنده:منیژه اکبرشاهی ؛ نويسنده:بنت‌الهدی اردلانی - گوهر دانش - دیویی: 725.80420222 - 216 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 390000 ریال - 1 -125-164-600-978 انتخاب
4- طراحی بنیادهای فرهنگی با رویکرد زمینه‌گرایی (مجموعه مقالات دانشجویان کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد واحد قزوین)
نويسنده:جمال‌الدین سهیلی ؛ نويسنده:سارا پاکدامن ؛ نويسنده:مهدی ابراهیم‌زاده - گوهر دانش - دیویی: 725.80420222 - 128 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 290000 ریال - 1 -141-164-600-978 انتخاب
5- طراحی مراکز اجتماعی با رویکرد توسعه پایدار: مجموعه مقالات دانشجویان کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
نويسنده:جمال‌الدین سهیلی ؛ نويسنده:منیژه اکبرشاهی ؛ نويسنده:بنت‌الهدی اردلانی - گوهر دانش - دیویی: 725.80420222 - 216 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 240000 ریال - 1 -125-164-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1