لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(0)
چاپ مجدد (1)
تالیف (1)
ترجمه (0)
تهران (1)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (1) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گفته‌ها
نويسنده:ابراهیم گلستان - ویدا - دیویی: 8fa8.062 - 346 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 12000 ریال - 9 -4-91700-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1