لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(113)
چاپ مجدد (46)
تالیف (34)
ترجمه (125)
تهران (137)
شهرستان (22)
كودك و نوجوان (158)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (159) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ملوس به جنگل می‌رود
نويسنده:ماریا مندزپونته ؛ مترجم:فرشته صادقی ؛ نقاش:ماریالوسیا تروسیدا - نشر پرچین - 24 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1000 نسخه - 4800 ریال - 9 -09-8340-964 انتخاب
2- گربه‌ای که لبخند می‌زند
نويسنده:اریک باتوت ؛ مترجم:سیامک فرخجسته ؛ گرافيست:محبوبه مهربانی - کتاب خروس - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 2500 نسخه - 60000 ریال - 7 -1-97219-600-978 انتخاب
3- گربه را دیدند
نويسنده:برندن ونزل ؛ مترجم:رضی هیرمندی - پرتقال - 40 صفحه - بیاضی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 8 -82-8347-600-978 انتخاب
4- دم کاتینکا
نويسنده:جودیت کر ؛ مترجم:فائزه جمشیدی‌گوهرریزی - راه ابریشم - 24 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 0 -68-5441-600-978 انتخاب
5- اسپلت کارآگاه مخفی
نويسنده:راب اسکاتن ؛ مترجم:ارمغان ناصری‌نژاد - تیمورزاده نوین، کتاب‌های نرگس - 34 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 2000 نسخه - 125000 ریال - 6 -61-8010-600-978 انتخاب
6- جناب تام به ساحل می‌رود
نويسنده:لی هابز ؛ مترجم:فرناز تبریزی ؛ ويراستار:ناهید وثیقی - هوپا - 92 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 2000 نسخه - 100000 ریال - 2 -25-8869-600-978 انتخاب
7- گربه وحشی گربه شهری
نويسنده:سجال محتا ؛ مترجم:سارا مقیم‌پوربیژنی ؛ ويراستار:سیمین کاظمیان‌مقیمی - شورآفرین - 30 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 5 -87-8822-600-978 انتخاب
8- گربه را دیدند
نويسنده:برندن ونزل ؛ مترجم:رضی هیرمندی ؛ ويراستار:سارا مطلوب - پرتقال - 40 صفحه - بیاضی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1396 - 500 نسخه - 150000 ریال - 8 -82-8347-600-978 انتخاب
9- ملوس
نويسنده:توماس بری ؛ مترجم:وحید کریم‌دادیان - نشر جلیل - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 10000 نسخه - 2000 ریال - 4 -80-6375-964 انتخاب
10- پیت خوش‌تیپ در مدرسه
نويسنده:کیم دین ؛ نويسنده:جیمز دین ؛ مترجم:میلاد کامیابیان - آفرینگان - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1500 نسخه - 50000 ریال - 9 -011-391-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 16