لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (4)
تالیف (4)
ترجمه (3)
تهران (6)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (7) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تکنیکهای گرافیک: ابزار و روش‌ها: برای معماران، طراحان گرافیک، نقاشان و مجسمه‌سازان = Manual of graphic techniques for architects...
نويسنده:محمدحسن اثباتی ؛ نويسنده:باب‌گرین استریت ؛ مترجم:اردشیر کشاورز - گریفین - دیویی: 741.6028 - 128 صفحه - (در4جلد ) - جلد 1 - بیاضی (شومیز) - چاپ 5 سال 1382 - 3000 نسخه - 17000 ریال - 5 -02-8055-964 انتخاب
2- تکنیک‌های گرافیک برای معماران، طراحان گرافیک و هنرمندان = ... Manual of graphic techniques for
نويسنده:تام پرتر ؛ نويسنده:سو گودمان ؛ مترجم:سولماز حسینیون - اسلیمی - دیویی: 760 - 128 صفحه - (در4جلد ) - جلد 2 - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 5000 نسخه - 14000 ریال - 7 -27-5574-964 انتخاب
3- 101 نکته برای گرافیست شدن؟
نويسنده:علی عابدی - نشر دات - دیویی: 760.076 - 60 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 2000 نسخه - 10000 ریال - 8 -3-94771-964-978 انتخاب
4- تکنیک‌های گرافیک برای معماران، طراحان گرافیک و هنرمندان = ... Manual of graphic techniques for
نويسنده:تام پرتر ؛ نويسنده:سو گودمان ؛ مترجم:سولماز حسینیون - اسلیمی - دیویی: 760 - 96 صفحه - جلد 3 - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 5000 نسخه - 14000 ریال - 5 -28-5574-964 انتخاب
5- طراح امور گرافیکی با رایانه
نويسنده:سیدحسین محمودی ؛ نويسنده:محمدرضا افروز - معین‌پرداز - دیویی: 006.607 - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 5000 نسخه - 60000 ریال - 8 -6-92218-600-978 انتخاب
6- 101 نکته برای گرافیست شدن؟
نويسنده:علی عابدی - نشر دات - دیویی: 760.076 - 50 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 3000 نسخه - 8500 ریال - 6 -3-94771-964 انتخاب
7- 101 نکته برای گرافیست شدن ؟
نويسنده:علی عابدی - نشر دات - دیویی: 760.076 - 40 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2000 نسخه - 8500 ریال - 6 -3-94771-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1