لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (0)
تالیف (1)
ترجمه (0)
تهران (0)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (1) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ایلات و طوایف کرمانشاهان: ایل احمدوند (همه‌وند - حمه‌وند - همیون)
نويسنده:اردشیر کشاورز - طاق‌ بستان - دیویی: 955.984 - 462 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 300000 ریال - 6 -283-510-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1