لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2921)
چاپ مجدد (9167)
تالیف (10712)
ترجمه (1376)
تهران (10697)
شهرستان (1391)
كودك و نوجوان (11550)
كمك درسی و آموزشی (191)

تعداد یافت شده (12088) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- رنگ، رنگ رنگین کمان: رنگ‌آمیزی به همراه آشنایی با ترکیب رنگها
تهيه كننده:مسعود ابراهیمی - کارگاه نشر - دیویی: 750 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 1500 ریال - 1 -28-5546-964 انتخاب
2- نقاش باشی: رنگ‌آمیزی به همراه آشنایی با ترکیب رنگها
تهيه كننده:مسعود ابراهیمی - کارگاه نشر - دیویی: 750 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 1500 ریال - 3 -27-5546-964 انتخاب
3- رنگ روی رنگ: رنگ‌آمیزی به همراه آشنایی با ترکیب رنگها
تهيه كننده:مسعود ابراهیمی - کارگاه نشر - دیویی: 750 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 1500 ریال - 964-5546-29-X انتخاب
4- Parade 1: Workbook
نويسنده:ChristineKay Williams - شکوه اندیشه - دیویی: 428.24 - 80 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - انتخاب
5- Parade 2: Workbook
نويسنده:Judy Veramendi - شکوه اندیشه - دیویی: 428.24 - 80 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - انتخاب
6- علاء‌الدین و چراغ جادو
بازنويسي:محمد بهاری ؛ مترجم:زهرا سعیدبهر - فرشتگان - دیویی: 398.2 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1378 - 1500 ریال - 2 -02-6647-964 انتخاب
7- خانه شکلاتی
نويسنده:زهرا سعیدبهر - فرشتگان - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1378 - 1500 ریال - 4 -01-6647-964 انتخاب
8- کتاب تصویری جانوران
مترجم:زهرا سعیدبهر - فرشتگان - دیویی: 591 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1378 - 1500 ریال - 7 -05-6647-964 انتخاب
9- من و خانواده‌ام [آموزش برای کودکان]
نويسنده:سپیده خلیلی ؛ تصويرگر:مهستی جنابی‌فراهانی - فرگام - دیویی: 372.21 - 12 صفحه - خشتی (گلاسه) - چاپ 1 سال 1378 - 1000 ریال - 2 -7-91827-964 انتخاب
10- از این سو به آن سو [آموزش برای کودکان]
نويسنده:سپیده خلیلی ؛ تصويرگر:مهستی جنابی‌فراهانی - فرگام - دیویی: 372.21 - 12 صفحه - خشتی (گلاسه) - چاپ 1 سال 1378 - 1000 ریال - 9 -9-91827-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1209