لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(991)
چاپ مجدد (454)
تالیف (1341)
ترجمه (104)
تهران (871)
شهرستان (574)
كودك و نوجوان (18)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (1445) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- رهنمون: شامل سخنان جاودان بزرگان، مشاهیر و نوابغ جهان
نويسنده:غلامحسین ذوالفقاری ؛ مصحح:اسماعیل برادران‌شاهرودی ؛ خطاط:حسین خسروی - غلامحسین ذوالفقاری - 864 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1366 - 3000 نسخه - 4000 ریال - انتخاب
2- م‍ث‍ل‌ه‍ا و ان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ا: ش‍ام‍ل‌ ش‍ی‍ری‍ن‌ت‍ری‍ن‌ ض‍رب‌ال‍م‍ث‍ل‍ه‍ا و س‍خ‍ن‍ان‌ ب‍رگ‍زی‍ده‌ ب‍زرگ‍ان‌ ج‍ه‍ان‌
نويسنده:اردشیر غوث - آسیا - 216 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1364 - 5000 نسخه - 250 ریال - انتخاب
3- گلچینی از آثار بزرگان علم و ادب
نويسنده:احمد رحیمی‌کاشانی - بابایی [مرکز پخش] - 112 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1364 - 3000 نسخه - 120 ریال - انتخاب
4- خواجه بده رسان
نويسنده:احمد رحیمی‌کاشانی - بابایی - 112 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1362 - 2000 نسخه - 150 ریال - انتخاب
5- رهنمون: شامل سخنان جاودان بزرگان، مشاهیر و نوابغ جهان
گردآورنده:غلامحسین ذوالفقاری ؛ خطاط:حسین خسروی - صفار - 831 صفحه - چاپ 2 سال 1370 - 2000 نسخه - 5000 ریال - انتخاب
6- 700 گفتار
نويسنده:قاسم مشیر - ماد - 41 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 5000 نسخه - 1300 ریال - انتخاب
7- رهنمون: شامل سخنان جاودان بزرگان، مشاهیر و نوابغ جهان
گردآورنده:غلامحسین ذوالفقاری ؛ مصحح:حسین شاهرودی ؛ خطاط:حسین خسروی - سخن - 831 صفحه - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 6 سال 1373 - 3300 نسخه - 14000 ریال - انتخاب
8- چهار هزار و پانصد سخن
گردآورنده:مجید اصلان‌پرویز - فرشید - 356 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1371 - 3000 نسخه - 3900 ریال - انتخاب
9- چراغ اندیشه: سخنان بزرگان به انضمام آیات، حکایات و اشعار پندآموز
گردآورنده:ناصر محمدخانلو - پژوهش - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 3000 نسخه - 7000 ریال - 4 -58-5624-964 انتخاب
10- آموزه‌های غیرمنطقی! آنچه با‌‌(نبا)ید بیاموزیم
تدوين:عبدالعظیم کریمی - عابد - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2000 نسخه - 12500 ریال - 2 -416-364-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 145