لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(16)
چاپ مجدد (10)
تالیف (10)
ترجمه (16)
تهران (23)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (26) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مساله کرد در خاورمیانه و عبدالله اوجالان
نويسنده:عبدالله ابریشمی - توکلی - دیویی: 956.004915907 - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 2000 نسخه - 12000 ریال - انتخاب
2- جامعه‌شناسی مردم کرد (آغا، شیخ و دولت) ساختارهای اجتماعی و سیاسی کردستان
نويسنده:مارتین‌وان برویین‌سن ؛ مترجم:ابراهیم یونسی - پانیذ - دیویی: 955.42 - 508 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1380 - 2000 نسخه - 27000 ریال - 6 -3-90549-964 انتخاب
3- کردان گوران و مساله کرد در ترکیه (از آغاز جنبش کمالیان تا کنفرانس لوزان)
نويسنده:جی.بی. اکوپف ؛ نويسنده:ام.ای. حصارف ؛ مترجم:سیروس ایزدی - هیرمند - دیویی: 955.42 - 170 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1376 - 3300 نسخه - 8500 ریال - انتخاب
4- تاریخ جنبشهای کردستان
نويسنده:علاء‌الدین سجادی ؛ مترجم:رئوف کریمی - انتشارات کردستان - دیویی: 956.00491597 - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 2000 نسخه - 30000 ریال - 7 -83-6546-964-978 انتخاب
5- جامعه‌شناسی مردم کرد (آغا، شیخ و دولت) ساختارهای اجتماعی و سیاسی کردستان
نويسنده:مارتن‌ون بروئینسن ؛ مترجم:ابراهیم یونسی - پانیذ - دیویی: 955.42 - 508 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1378 - 3000 نسخه - 27000 ریال - 6 -3-90549-964 انتخاب
6- تصویر کردها در چرخش حیات اجتماعی ملت‌ها، و صفحات تاریخ، از نظر مبانی علمی
نويسنده:عبدالحسین مستوفی - علم و هنر - دیویی: 955.984 - 64 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 2000 نسخه - 8000 ریال - 8 -2-91675-964 انتخاب
7- مساله‌ی کردستان در ترکیه و عراق
نويسنده:اسماعیل بشیکچی ؛ مترجم:محمدرئوف مرادی ؛ ويراستار:اشرف باقری - حمیدا - دیویی: 956.00491597 - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 1 -18-6516-964 انتخاب
8- مقدمه‌ای بر کردشناسی در اروپا
نويسنده: قناتی‌کردو ؛ مترجم:محمدرووف یوسفی‌نژاد - نشر آتیه - دیویی: 956.00491597 - 114 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 2000 نسخه - 7500 ریال - 2 -71-6373-964 انتخاب
9- کرد و پراکندگی او در گستره ایران زمین
نويسنده:مرتضی بهتویی - حیدر بهتویی - دیویی: 955.42 - 472 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3000 نسخه - 18000 ریال - انتخاب
10- کردها و سرزمینشان
نويسنده: عبدالوحید ؛ مقدمه:محمد ایوب‌خان ؛ مترجم:صلاح‌الدین عباسی - نشر احسان - دیویی: 956.00491597 - 148 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 3000 نسخه - 5000 ریال - 3 -41-6873-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3