لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1457)
چاپ مجدد (4624)
تالیف (5812)
ترجمه (269)
تهران (5446)
شهرستان (635)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (6025)

تعداد یافت شده (6081) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تکنیکهای خاص تحقیق (رشته علوم اجتماعی)
نويسنده:محمود قاضی‌طباطبایی - دانشگاه پیام نور - دیویی: 300.72 - 122 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1382 - 5600 ریال - 6 -344-455-964 انتخاب
2- نظریه گروهها و هندسه
نويسنده:راجر لیندن ؛ مترجم:ابوالقاسم لاله ؛ ويراستار:حسین دوستی - دانشگاه پیام نور - دیویی: 512 - 198 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 11300 ریال - 2 -850-455-964 انتخاب
3- مقدمات نوروپسیکولوژی (رشته روان‌شناسی)
نويسنده:محمدرضا نیکخو ؛ مترجم:مهرداد پژمان ؛ ويراستار:نیره توکلی - دانشگاه پیام نور - دیویی: 152 - 164 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 8700 ریال - 9 -897-455-964 انتخاب
4- الصرف و النحو (رشته حقوق)
نويسنده:محسن تیموری - دانشگاه پیام نور - دیویی: 492.75 - 148 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 7000 ریال - 9 -352-459-964 انتخاب
5- آزمایشگاه شیمی تجزیه (2)
نويسنده:ژولیت اردوخانیان ؛ نويسنده:شهلا مظفری ؛ ويراستار:صدیقه کامران - دانشگاه پیام نور - دیویی: 543 - 140 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 7400 ریال - 9 -849-455-964 انتخاب
6- مجموعه مقالات آموزش از راه دور (رشته علوم تربیتی)
مترجم:محمدرضا سرمدی ؛ مترجم:مهناز احمدسلطانی ؛ ويراستار:ابوالفضل فراهانی - دانشگاه پیام نور - دیویی: 378.175 - 132 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 7600 ریال - 7 -934-455-964 انتخاب
7- فرایندهای تصادفی (رشته آمار)
نويسنده:عین‌الله پاشا ؛ ويراستار:علی عمیدی - دانشگاه پیام نور - دیویی: 519.23 - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 14000 ریال - 9 -866-455-964 انتخاب
8- فیزیولوژی انسانی (رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی)
نويسنده:عباسعلی گائینی ؛ ويراستار:علی زمانی ؛ ويراستار:نیره توکلی - دانشگاه پیام نور - دیویی: 612 - 196 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 10400 ریال - 0 -882-455-964 انتخاب
9- آشنایی با هنر در تاریخ 1 (رشته هنر)
نويسنده:غلامعلی حاتم ؛ نويسنده:مهدی حسینی ؛ ويراستار:مریم‌السادات آراسته - دانشگاه پیام نور - دیویی: 707 - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 10600 ریال - 8 -939-455-964 انتخاب
10- آموزش بسکتبال (1) (رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی)
نويسنده:حسن محمدزاده‌جهتلو ؛ ويراستار:خلیل نسودی‌رضایی ؛ ويراستار:علی صلح‌جو - دانشگاه پیام نور - دیویی: 796.32307 - 164 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 8700 ریال - 8 -813-455-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 609