لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1457)
چاپ مجدد (4295)
تالیف (5500)
ترجمه (252)
تهران (5119)
شهرستان (633)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (5690)

تعداد یافت شده (5752) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تاریخ ادبیات 2 (رشته زبان و ادبیات فارسی)
نويسنده:توفیق هاشم‌پورسبحانی ؛ ويراستار:حسن انوری - دانشگاه پیام نور - دیویی: 8fa0.9 - 212 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1382 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 8 -701-455-964 انتخاب
2- زمین‌شناسی ایران (رشته جغرافیا)
نويسنده:علی درویش‌زاده ؛ نويسنده:مهین محمدی - دانشگاه پیام نور - دیویی: 555.5 - 308 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1382 - 4000 نسخه - 14500 ریال - 7 -125-455-964 انتخاب
3- راهنما و بانک سوالات امتحانی اصول حسابداری (1) دانشگاه پیام نور (رشته حسابداری و مدیریت) شامل: یک دوره تدریس ..
نويسنده:سیروس قنبری ؛ نويسنده:علی‌اکبر جوکار - استادی - دیویی: 657.076 - 400 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 3500 نسخه - 26000 ریال - 2 -79-6722-964 انتخاب
4- آئین نگارش و ویرایش (1) (رشته ادبیات فارسی)
نويسنده:حسن انوری ؛ نويسنده:علی‌محمد پشت‌دار - دانشگاه پیام نور - دیویی: 808.066 - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1382 - 6000 نسخه - 6800 ریال - 5 -031-455-964 انتخاب
5- راهنما و بانک سوالات روان‌شناسی عمومی تالیف: دکتر حمزه گنجی دانشگاه پیام نور: شامل یک دوره تدریس ...
تهيه كننده:مریم فرضی ؛ تهيه كننده:پرستو کریم‌زاده‌نعیم - استادی - دیویی: 150 - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 3000 نسخه - 19000 ریال - 3 -87-6722-964 انتخاب
6- فقه مقدماتی (3) (رشته الهیات)
نويسنده:احمد بهشتی - دانشگاه پیام نور - دیویی: 297.32 - 268 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 3000 نسخه - 12600 ریال - 3 -659-455-964 انتخاب
7- زیست‌شناسی پیش‌دانشگاهی (رشته زیست‌شناسی)
نويسنده:فریده‌دخت سیدمظفری ؛ ويراستار:غلامحسن باباهادی - دانشگاه پیام نور - دیویی: 574.076 - 672 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 3000 نسخه - 17200 ریال - 4 -046-387-964 انتخاب
8- اصول تغذیه و ورزش (رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی)
نويسنده:محمدرضا رمضانپور - دانشگاه پیام نور - دیویی: 613.71 - 320 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 3000 نسخه - 17000 ریال - 7 -948-455-964 انتخاب
9- سیستمهای خرید، انبارداری و توزیع (رشته مدیریت بازرگانی)
نويسنده:علی‌اصغر انواری‌رستمی - دانشگاه پیام نور - دیویی: 338 - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 7000 نسخه - 14000 ریال - 7 -019-387-964 انتخاب
10- گرافیک و نقشه‌خوانی (رشته شیمی)
نويسنده:علی لطفیانی ؛ ويراستار:سیداحمد میرشکرایی - دانشگاه پیام نور - دیویی: 660.283 - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2000 نسخه - 7700 ریال - 3 -922-455-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 576