لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (0)
تالیف (5)
ترجمه (0)
تهران (3)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کارنامه نشر: فهرست موضوعی کتابهای منتشر شده در سال 1378
تهيه و تنظيم: موسسه خانه کتاب ؛ تهيه و تنظيم:ونوس رضایی‌خجسته ؛ گردآورنده:مریم پورعلی‌محمدی - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 872 صفحه - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 10000 ریال - 9 -62-6192-964 انتخاب
2- کارنامه نشر: فهرست موضوعی کتابهای منتشر شده در سال 1379
تهيه و تنظيم:ونوس رضایی‌خجسته ؛ گردآورنده:مریم پورعلی‌محمدی ؛ گردآورنده:مریم صبوحی‌طسوجی - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 916 صفحه - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 80000 ریال - 5 -24-8533-964 انتخاب
3- مرجع 78: کارنامه منابع اسلامی ایران در سال 1378
تهيه كننده: پایگاه اطلاع‌رسانی سراسری اسلامی (پارسا) - پایگاه اطلاع‌رسانی سراسری اسلامی (پارسا) - دیویی: 015.55 - 518 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 80000 ریال - انتخاب
4- مرجع 78: کارنامه منابع اسلامی ایران در سال 1378
تهيه كننده: پایگاه اطلاع‌رسانی سراسری اسلامی (پارسا) - پایگاه اطلاع‌رسانی سراسری اسلامی (پارسا) - دیویی: 015.55 - 610 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 80000 ریال - انتخاب
5- کارنامه نشر: فهرست موضوعی کتابهای منتشر شده در سال 1379
تهيه و تنظيم:ونوس رضایی‌خجسته ؛ گردآورنده:مریم پورعلی‌محمدی ؛ گردآورنده:مریم صبوحی‌طسوجی - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 990 صفحه - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 80000 ریال - 1 -66-6192-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1