لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (2)
تالیف (4)
ترجمه (3)
تهران (7)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (7) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- برگزیده‌ی نوشته‌های فرهنگی آنتونیو گرامشی
نويسنده:دیوید فورگاکس ؛ نويسنده:دیوید نوئل-اسمیت ؛ مترجم:احمد شایگان - آگاه - دیویی: 850.9 - 592 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 550 نسخه - 400000 ریال - 4 -378-416-964-978 انتخاب
2- برگزیده‌ی نوشته‌های فرهنگی آنتونیو گرامشی
نويسنده:دیوید فورگاکس ؛ نويسنده:دیوید نوئل-اسمیت ؛ مترجم:احمد شایگان - آگاه - دیویی: 850.9 - 592 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 550 نسخه - 400000 ریال - 4 -378-416-964-978 انتخاب
3- Breve corse di storia della letterature Italiana e la critica letteraria dal medioevo ai nostri giorni
نويسنده:رضا قیصریه - کتاب خورشید - دیویی: 850.9 - 74 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 5 -27-7131-600-978 انتخاب
4- میراث روم: دگردیسی زبان ایتالیک در بستر تاریخ
نويسنده:ایمان منسوب‌بصیری ؛ ويراستار:مهدی ییلاقی - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات - دیویی: 850.9 - 242 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 100 نسخه - 310000 ریال - 9 -7257-03-964-978 انتخاب
5- رضا قیصریه؛ چکیده درس‌گفتارها، نقد ادبی از عصر باستان، تاریخ ادبیات ایتالیایی
مترجم:رضا قیصریه - کتاب خورشید - دیویی: 850.9 - 84 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 100 نسخه - 300000 ریال - 2 -28-7131-600-978 انتخاب
6- برگزیده‌ی نوشته‌های فرهنگی آنتونیو گرامشی
نويسنده:دیوید فورگاکس ؛ نويسنده:دیوید نوئل-اسمیت ؛ مترجم:احمد شایگان - آگاه - دیویی: 850.9 - 594 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 550 نسخه - 400000 ریال - 4 -378-416-964-978 انتخاب
7- میراث روم: تاریخ ادبیات ایتالیا از روم باستان تا عصر نوزایی
نويسنده:ایمان منسوب‌بصیری ؛ ويراستار:مهدی ییلاقی - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات - دیویی: 850.9 - 282 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 200000 ریال - 3 -7064-03-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1