لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(112)
چاپ مجدد (254)
تالیف (366)
ترجمه (0)
تهران (342)
شهرستان (24)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (366)

تعداد یافت شده (366) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی: همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه
نويسنده:عباس زراعت - ققنوس - دیویی: 345.55 - 496 صفحه - رقعی (سلفون) - چاپ 2 سال 1381 - 2200 نسخه - 45000 ریال - 0 -314-311-964 انتخاب
2- مجموعه کامل قوانین و مقررات جزائی: با آخرین اصلاحات و الحاقات
تدوين:غلامرضا حجتی‌اشرفی ؛ زيرنظر:غلامعلی امیری - کتابخانه ‌گنج ‌دانش - دیویی: 345.55 - 1716 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1381 - 8000 نسخه - 120000 ریال - 8 -01-7618-964 انتخاب
3- قانون مجازات اسلامی: حدود - قصاص - دیات - تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده با آخرین اصلاحیه‌ها و الحاقات
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دیدار - دیویی: 345.55 - 272 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 11 سال 1380 - 10000 نسخه - 5000 ریال - 7 -40-5553-964 انتخاب
4- قانون مجازات اسلامی: حدود - قصاص - دیات - تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده با آخرین اصلاحیه‌ها و ...
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دیدار - دیویی: 345.55 - 276 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 12 سال 1380 - 3000 نسخه - 5000 ریال - 5 -55-5553-964 انتخاب
5- شرح قانون مجازات اسلامی: بخش دیات
نويسنده:عباس زراعت - ققنوس - دیویی: 297.375 - 472 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 2000 نسخه - 19000 ریال - 8 -162-311-964 انتخاب
6- قانون مجازات اسلامی: حدود، قصاص، دیات، تعزیرات مجازاتهای بازدارنده مصوب دوم خرداد 1375
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دیدار - دیویی: 345.55 - 280 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 5 سال 1378 - 5000 نسخه - 4500 ریال - 2 -34-5553-964 انتخاب
7- مجموعه قوانین و مقررات ثبتی: همراه با آراء وحدت رویه، نظریات شورای نگهبان، نظرات مشورتی ...
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دیدار - دیویی: 345.55 - 1270 صفحه - جلد 2 - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1378 - 4500 نسخه - 3 -42-5553-964 انتخاب
8- مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری
تدوين: قوه‌قضاییه،معاونت‌آموزش‌وتحقیقات - معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، مرکز تحقیقات فقهی - دیویی: 345.55 - 248 صفحه - (در10جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 4000 نسخه - 18000 ریال - 6 -10-8107-964 انتخاب
9- قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران) مشتمل بر: قانون مجازات ...
نويسنده:رضا شکری ؛ نويسنده:قادر سیروس ؛ مقدمه:جعفر کوشا - نشر مهاجر - دیویی: 345.55 - 912 صفحه - رقعی (گلاسه) - چاپ 2 سال 1382 - 3300 نسخه - 55000 ریال - 2 -44-5943-964 انتخاب
10- قانون مجازات اسلامی: حدود - قصاص - دیات - تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده با آخرین اصلاحیه‌ها و الحاقات: همراه با قانون تعزیرات حکومتی، قانون تشدید ...
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دیدار - دیویی: 345.55 - 312 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 49 سال 1386 - 5000 نسخه - 14000 ریال - 2 -26-8786-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 37