لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(26)
چاپ مجدد (90)
تالیف (104)
ترجمه (12)
تهران (109)
شهرستان (7)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (48)

تعداد یافت شده (116) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حقوق تجارت شرکتهای تجاری: کلیات، شرکتهای اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود
نويسنده:ربیعا اسکینی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 346.550668 - 316 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 16 سال 1391 - 14000 نسخه - 46000 ریال - 0 -139-530-964-978 انتخاب
2- حقوق تجارت (کاربردی) برای دانشجویان رشته‌های اقتصاد، بازرگانی، حسابداری، بیمه، علوم بانکی ...
نويسنده:علیرضا راشدی‌اشرفی - شرکت چاپ و نشر بازرگانی - دیویی: 346.5507 - 156 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1384 - 2000 نسخه - 17000 ریال - 0 -065-468-964 انتخاب
3- حقوق تجارت: کلیات، اعمال تجاری و تاجر
نويسنده:عیسی مقدم - طاعتی - دیویی: 346.5507 - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 300 نسخه - 70000 ریال - 5 -92-6346-964-978 انتخاب
4- حقوق تجارت: شرکتهای تجاری: شرکتهای سهامی عام و خاص
نويسنده:ربیعا اسکینی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 346.550668 - 258 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 5000 نسخه - 6500 ریال - 1 -261-459-964 انتخاب
5- Droit commercial l'information des actionnaires etude comparative: en droit Francais, Allemand, Anglais et American
نويسنده:محمود عرفانی - جنگل،جاودانه - دیویی: 346 - 368 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 200 نسخه - 400000 ریال - 7 -888-981-964-978 انتخاب
6- چگونه رتبه برتر شدم: قانون تجارت
نويسنده: موسسه حقوقی عدل بنان - میزان - دیویی: 346.5507 - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 2000 نسخه - 350000 ریال - 5 -803-511-964-978 انتخاب
7- حقوق تجارت بین‌الملل
نويسنده:کلایو.ام. اشمیتوف ؛ مترجم:بهروز اخلاقی ؛ مترجم:فرهاد امام - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 343.41087 - 706 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 500 نسخه - 95500 ریال - 9 -365-459-964-978 انتخاب
8- حقوق تجارت: شرکت‌های تجاری، شامل: سهامی عام و خاص - با مسوولیت محدود - تضامنی - نسبی - مختلط سهامی - مختلط غیرسهامی - تعاونی - موسسات غیرتجاری - ثبت .
نويسنده:محمود عرفانی - نشر میزان - دیویی: 346.5507 - 340 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 2000 نسخه - 35000 ریال - 8 -15-7896-964 انتخاب
9- حقوق تجارت بین‌الملل
نويسنده:کلایو.ام. اشمیتوف ؛ مترجم:بهروز اخلاقی - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دیویی: 343.41087 - 706 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1394 - 500 نسخه - 225000 ریال - 9 -365-459-964-978 انتخاب
10- حقوق تجارت: اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجاری، حمل و نقل، واژگان بازرگانی بین‌الملل ...
نويسنده:محمود عرفانی - نشر میزان - دیویی: 346.5507 - 208 صفحه - (در5جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 3000 نسخه - 18000 ریال - 964-7896-14-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 12