لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(16)
چاپ مجدد (16)
تالیف (16)
ترجمه (16)
تهران (24)
شهرستان (8)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (32) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کومبوچا: قارچ معجزه‌گر
نويسنده:هارالد تیتز ؛ مترجم:سوسن ملکی - ققنوس - دیویی: 615.3296 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1389 - 1500 نسخه - 20000 ریال - 0 -125-311-964-978 انتخاب
2- قارچ هلو است
نويسنده:داود احمدی - اول و آخر - دیویی: 589.2 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 5000 نسخه - 50000 ریال - 4 -6-91055-600-978 انتخاب
3- اصول کاربردی پرورش قارچ‌های خوراکی برای واحدهای نیمه صنعتی
نويسنده:مهرداد جعفرپور ؛ نويسنده:محسن یوسفی - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان - دیویی: 635.8 - 484 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 0 -0507-10-964-978 انتخاب
4- خواص قارچ‌های خوراکی صدفی و تکنیک‌های پرورش آن
نويسنده:طیبه محمدی‌فارسانی ؛ نويسنده:غلامرضا محمدی‌فارسانی ؛ نويسنده:مینا موحد - خسروی - دیویی: 635.8 - 54 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 12000 ریال - 6 -54-5523-600-978 انتخاب
5- قارچهای سمی و خوراکی
نويسنده:فتح‌الله فلاحیان - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - دیویی: 635.8 - 274 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 500 نسخه - 150000 ریال - 2 -5148-03-964-978 انتخاب
6- کومبوچا: قارچ معجزه‌گر
نويسنده:هارالد تیتز ؛ مترجم:سوسن ملکی - ققنوس - دیویی: 615.3296 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1386 - 2000 نسخه - 15000 ریال - 0 -125-311-964-978 انتخاب
7- کومبوچا: قارچ معجزه‌گر
نويسنده:هارالد تیتز ؛ مترجم:سوسن ملکی - ققنوس - دیویی: 615.3296 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1382 - 1000 نسخه - 8000 ریال - 3 -125-311-964 انتخاب
8- قارچها
نويسنده:محمد ضیائی ؛ مترجم:ایرج مافی - موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - دیویی: 589.2 - 39 صفحه - خشتی - چاپ 1 سال 1365 - 22000 نسخه - 120 ریال - انتخاب
9- پرورش قارچ خوراکی
نويسنده:ویلهلم هونته ؛ نويسنده:کلاوس گرابه ؛ مترجم:عبدالکریم کاشی - نشر آموزش کشاورزی - دیویی: 635.8 - 472 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 3000 نسخه - 50000 ریال - 964-7908-30-X انتخاب
10- خصوصیات بیوشیمیایی، تغذیه‌ای و درمانی قارچهای خوراکی: قارچهای خوراکی جنس پلوروتوس و هیفیزیوس
نويسنده:ناصر پورسعید ؛ نويسنده:سیدمرتضی صفوی - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان - دیویی: 635.8 - 326 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2000 نسخه - 60000 ریال - 7 -988-223-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4