لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(55)
چاپ مجدد (91)
تالیف (16)
ترجمه (130)
تهران (135)
شهرستان (11)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (146) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- چنین گفت زرتشت
نويسنده:فریدریش‌ویلهلم نیچه ؛ مترجم:رحیم غلامی - زرین - دیویی: 193 - 608 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1393 - 1200 نسخه - 300000 ریال - 4 -400-407-964-978 انتخاب
2- غروب بت‌ها، یا، فلسفیدن با پتک
نويسنده:فریدریش‌ویلهلم نیچه ؛ مترجم:داریوش آشوری - موسسه انتشارات آگه - دیویی: 193 - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1390 - 1650 نسخه - 50000 ریال - 5 -039-329-964 انتخاب
3- فلسفه هگل
نويسنده:والترترنس استیس ؛ مترجم:حمید عنایت - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 193 - 448 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1381 - 3000 نسخه - 32000 ریال - 3 -357-445-964 انتخاب
4- هگلیهای جوان: گزیده‌ی آثار اشتراوس، سیزکفسکی ...
مترجم:فریدون فاطمی ؛ ويراستار:لارنس استپلویچ - نشر مرکز - دیویی: 193 - 440 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 2000 نسخه - 16500 ریال - 0 -013-305-964 انتخاب
5- آدمی با دیگران "با دو جستار از نیچه‌شناسان امروز"
نويسنده:فریدریش‌ویلهلم نیچه ؛ مترجم:علی عبداللهی - نشر ثالث - دیویی: 193 - 212 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1396 - 700 نسخه - 200000 ریال - 0 -589-380-964-978 انتخاب
6- فلسفه هگل
نويسنده:والترترنس استیس ؛ مترجم:حمید عنایت - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 193 - 408 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رقعی (گالینگور) - چاپ 8 سال 1393 - 3000 نسخه - 1 -357-445-964-978 انتخاب
7- فلسفه هگل
نويسنده:ابوالقاسم ذاکرزاده ؛ ويراستار:میثم سفیدخوش - الهام - دیویی: 193 - 404 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 2000 نسخه - 270000 ریال - 4 -12-5077-600-978 انتخاب
8- ایدئولوژی
نويسنده:کارل مارکس ؛ نويسنده:فریدریش انگلس - بی نا - دیویی: 335.0043 - 112 صفحه - چاپ 1 سال 1359 - انتخاب
9- میراث: آثار منتشر ناشده 1873 - 1870 (کتاب دوم)
نويسنده:فریدریش‌ویلهلم نیچه ؛ مترجم:منوچهر اسدی - پرسش - دیویی: 193 - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 2200 نسخه - 55000 ریال - 8 -40-8687-964-978 انتخاب
10- فلسفه آلمانی 1760 - 1860: میراث ایدئالیسم
نويسنده:تری‌پی پینکارد ؛ مترجم:ندا قطرویی - ققنوس - دیویی: 193 - 578 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 1100 نسخه - 420000 ریال - 0 -126-278-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 15