لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(39)
چاپ مجدد (114)
تالیف (14)
ترجمه (139)
تهران (146)
شهرستان (7)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (153) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نیچه در برابر واگنر
نويسنده:فریدریش‌ویلهلم نیچه ؛ مترجم:فانوس بهادروند ؛ به‌اهتمام:منیرالسادات آخوندزاده - عمران - دیویی: 193 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 2000 نسخه - 25000 ریال - 8 -06-5155-600-978 انتخاب
2- چنین گفت زرتشت: کتابی برای همه کس و هیچ کس
نويسنده:فریدریش‌ویلهلم نیچه ؛ مترجم:مسعود انصاری - جامی - دیویی: 193 - 384 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 12 سال 1391 - 1000 نسخه - 95000 ریال - 0 -60-5620-964 انتخاب
3- چنین گفت زرتشت: کتابی برای همه کس و هیچ کس
نويسنده:فریدریش‌ویلهلم نیچه ؛ مترجم:داریوش آشوری - آگه - دیویی: 193 - 384 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 25 سال 1386 - 1100 نسخه - 35000 ریال - 8 -015-329-964 انتخاب
4- نیچه در برابر واگنر
نويسنده:فریدریش‌ویلهلم نیچه ؛ مترجم:فانوس بهادروند ؛ به‌اهتمام:منیرالسادات آخوندزاده - عمران - دیویی: 193 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2000 نسخه - 25000 ریال - 8 -06-5155-600-978 انتخاب
5- تبارشناسی اخلاق (یک جدل‌نامه)
نويسنده:فریدریش‌ویلهلم نیچه ؛ مترجم:داریوش آشوری - آگه - دیویی: 193 - 214 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1387 - 2200 نسخه - 28000 ریال - 4 -082-329-964 انتخاب
6- چنین گفت زرتشت: کتابی برای همه کس و هیچ کس
نويسنده:فریدریش‌ویلهلم نیچه ؛ مترجم:داریوش آشوری - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - دیویی: 193 - 384 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 12 سال 1377 - 3300 نسخه - 15000 ریال - 8 -042-416-964 انتخاب
7- مفهوم زمان و چند اثر دیگر
نويسنده:مارتین هایدگر ؛ مترجم:علی عبداللهی - نشر مرکز - دیویی: 115 - 110 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 1800 نسخه - 12000 ریال - 0 -755-305-964 انتخاب
8- چنین گفت زرتشت: کتابی برای همه کس و هیچ کس
نويسنده:فریدریش‌ویلهلم نیچه ؛ مترجم:داریوش آشوری - آگه - دیویی: 193 - 384 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 41 سال 1398 - 3300 نسخه - 450000 ریال - 8 -015-329-964 انتخاب
9- چنین گفت زرتشت: کتابی برای همه کس و هیچ کس
نويسنده:فریدریش‌ویلهلم نیچه ؛ مترجم:داریوش آشوری - آگه - دیویی: 193 - 384 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 30 سال 1388 - 4400 نسخه - 55000 ریال - 8 -015-329-964 انتخاب
10- فلسفه نقادی کانت
نويسنده:کریم مجتهدی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 193 - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1390 - 1500 نسخه - 27000 ریال - 7 -0617-00-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 16