لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(308)
چاپ مجدد (53)
تالیف (248)
ترجمه (113)
تهران (274)
شهرستان (87)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (12)

تعداد یافت شده (361) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دوره عمر سازمان: پیدایش و مرگ سازمان‌ها، چگونه از مرگ آنان جلوگیری کرده و امکان رشدشان را فراهم آوریم
نويسنده:ایساک ادیزس ؛ مترجم:کاوه‌محمد سیروس - دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دیویی: 658.16 - 371 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1385 - 33500 ریال - 964-463-134-X انتخاب
2- فرهنگ سازمانی
نويسنده:ندا فدایی ؛ نويسنده:اکرم حجتی ؛ نويسنده:راضیه شبانی - ندای کارآفرین - دیویی: 658.406 - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 80000 ریال - 3 -57-7907-600-978 انتخاب
3- شرکت خلاقیت: خاطرات بنیان‌گذار پیکسار
نويسنده:ادوین ای کتمول ؛ مترجم:شورش بشیری - میلکان - دیویی: 658.4094 - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 350000 ریال - 7 -35-8812-600-978 انتخاب
4- پیام آموزش: مجموعه دوم
ويراستار:احمد بروجردی - شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو (ساپکو)،فراز اندیش ‌سبز - دیویی: 302.35 - 204 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 20000 ریال - 8 -33-8034-964 انتخاب
5- تحول فرهنگ سازمانی عامل پیشرفت و بهبود سازمان‌ها
نويسنده:فاطمه دهقان‌منشادی ؛ ويراستار:عارفه عطاری - آموزشی تالیفی ارشدان - دیویی: 658.406 - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 180000 ریال - 1 -286-995-600-978 انتخاب
6- عوامل موثر بر فرهنگ سازمانی و شاخصهای ارتقاء آن
نويسنده:زهره گراوند - موجک - دیویی: 658.406 - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 150000 ریال - 5 -36-8307-600-978 انتخاب
7- فرهنگ و عدالت سازمانی
نويسنده:نوروز ایزدپناه ؛ نويسنده:مجتبی سکوتی ؛ ويراستار:مهدی احمدی‌لفورکی - عصر نوین - دیویی: 658.406 - 130 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 120000 ریال - 6 -28-7315-600-978 انتخاب
8- مدیریت فعالیت‌های فرهنگی
نويسنده:مهدی حسینی - مرکز نشر هاجر - دیویی: 658.4 - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 7000 ریال - 1 -1-95289-964 انتخاب
9- تجدید حیات در مایکروسافت: تلاش در جهت بازیابی هویت مایکروسافت و ترسیم آینده‌ای بهتر برای انسان‌ها
نويسنده:ساتیا نادلا ؛ مقدمه:بیل گیتس ؛ مترجم:علی علی‌پناهی - بهار سبز - دیویی: 338.7610053 - 180 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 230000 ریال - 7 -88-8124-600-978 انتخاب
10- روش استارتاپی: شرکت‌های مدرن چگونه برای تحول فرهنگ و ایجاد رشد بلندمدت، از مدیریت کارآفرینانه استفاده می‌کنند
نويسنده:اریک ریس ؛ مترجم:فرزاد پریدار - پندار پارس - دیویی: 338.04 - 326 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 550000 ریال - 4 -69-8201-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 37