لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(192)
چاپ مجدد (124)
تالیف (234)
ترجمه (82)
تهران (191)
شهرستان (125)
كودك و نوجوان (73)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (316) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بارقه‌های هوشمند تکنولوژی معنویت در جهان آفرینش
نويسنده:محمد شیرخدا ؛ ويراستار:محدثه شیرخدا - تایماز - دیویی: 297.42 - 536 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 300 نسخه - 280000 ریال - 7 -90-7403-600-978 انتخاب
2- دنیای دیدنی: خدای دانای توانا به زبان ساده در کلام امام جعفر صادق(ع)
گردآورنده:رضا مصطفوی - عهد مانا - دیویی: 297.42 - 84 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 160000 ریال - 2 -22-6084-622-978 انتخاب
3- دنیای دیدنی: خدای دانای توانا به زبان ساده در کلام امام جعفر صادق(ع)
گردآورنده:رضا مصطفوی - عهد مانا - دیویی: 297.42 - 84 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 2000 نسخه - 2 -22-6084-622-978 انتخاب
4- اندیشه‌های دانشمندان تا سال 2015 "به دنبال راز آفرینش" جهان پیش از مهبانگ
نويسنده:قربانعلی معروفخانی - نوید شیراز - دیویی: 523.1 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 3000 نسخه - 32000 ریال - 6 -176-192-600-978 انتخاب
5- انسان در اسلام
نويسنده:غلامحسین گرامی ؛ ويراستار:امیر‌عباس رجبی - دفتر نشر معارف - دیویی: 297.466 - 220 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1385 - 15000 نسخه - 12000 ریال - 8 -90-8523-964 انتخاب
6- اسرار آفرینش
نويسنده:سیدمحسن میری‌آشتیانی - لاهوت - دیویی: 297.42 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 2 -62-5188-600-978 انتخاب
7- بازخوانی قصه خلقت
نويسنده:حسن یوسفی‌اشکوری - قلم - دیویی: 297.42 - 352 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 4000 نسخه - 11000 ریال - 5 -033-316-964 انتخاب
8- که یزدان از ناچیز، چیز آفرید
نويسنده:مسعود میناپرور - البرز فردانش - دیویی: 231.765 - 68 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 100 نسخه - 100000 ریال - 9 -557-202-600-978 انتخاب
9- هدف آفرینش
نويسنده:احمد لقمانی - پارسایان - دیویی: 297.42 - 40 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 3000 نسخه - 2000 ریال - انتخاب
10- کتاب شریف توحید مفضل
نويسنده: مفضل‌بن‌عمر ؛ مترجم:محمدباقربن‌محمدتقی مجلسی - آثار نور - دیویی: 297.42 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 75000 ریال - 1 -4-97711-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 32