لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(12)
چاپ مجدد (18)
تالیف (21)
ترجمه (9)
تهران (28)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (30) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- روی‌کردی انتقادی به خاستگاه دین از نگاه فروید
نويسنده:غلامحسین توکلی - سهروردی - 114 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 3000 نسخه - 6000 ریال - 964-6980-04-X انتخاب
2- درس‌های فروید برای زندگی
نويسنده:برت کار ؛ مترجم:صالح نجفی ؛ ويراستار:فاطمه زمانی - هنوز - 160 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 1000 نسخه - 160000 ریال - 1 -33-6047-600-978 انتخاب
3- مبانی روان‌کاوی فروید - لکان
نويسنده:کرامت موللی - نشر نی - 352 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1387 - 1650 نسخه - 46000 ریال - 4 -752-312-964 انتخاب
4- مبانی روان‌کاوی فروید - لکان
نويسنده:کرامت موللی - نشر نی - 350 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1395 - 700 نسخه - 170000 ریال - 7 -752-312-964-978 انتخاب
5- روان‌کاوی و ادبیات و هنر از فروید تا ژاک دریدا
نويسنده:علی شریعت‌کاشانی - چاپ و نشر نظر - 440 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 550 نسخه - 365000 ریال - 3 -069-152-600-978 انتخاب
6- مبانی روان‌کاوی فروید - لکان
نويسنده:کرامت موللی - نشر نی - 352 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 12 سال 1396 - 700 نسخه - 250000 ریال - 7 -752-312-964-978 انتخاب
7- نقدی بر فرویدیسم از دیدگاه روانشناسی علمی
نويسنده:هاری لی‌ولز ؛ مترجم:نصرالله کسرائیان - شب‌گیر - 359 صفحه - چاپ 2 سال 1358 - انتخاب
8- فروید و روان‌کاوی (راهنمای آموزشی برای مراجعان و روان‌کاوان)
نويسنده:انیس خوش‌لهجه‌صدق - بعثت - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 0 -54-5116-600-978 انتخاب
9- مبانی روان‌کاوی فروید - لکان
نويسنده:کرامت موللی - نشر نی - 352 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1390 - 1000 نسخه - 86000 ریال - 4 -752-312-964 انتخاب
10- مبانی روان‌کاوی فروید - لکان
نويسنده:کرامت موللی - نشر نی - 356 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1392 - 1000 نسخه - 126000 ریال - 4 -752-312-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3