لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(12)
چاپ مجدد (19)
تالیف (21)
ترجمه (10)
تهران (29)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (31) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- درس‌های فروید برای زندگی
نويسنده:برت کار ؛ مترجم:صالح نجفی ؛ ويراستار:فاطمه زمانی - هنوز - 154 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 1 -33-6047-600-978 انتخاب
2- زیگموند فروید از نگاه دیگر بر اساس نظریه‌های شخصیت شولتز
نويسنده:حمیدرضا اشرفی - توسعه فرهنگ و روانشناسی تهران - 146 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 1 -69-7098-600-978 انتخاب
3- فروید و روان‌کاوی (راهنمای آموزشی برای مراجعان و روان‌کاوان)
نويسنده:انیس خوش‌لهجه‌صدق - بعثت - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 0 -54-5116-600-978 انتخاب
4- درس‌های فروید برای زندگی
نويسنده:برت کار ؛ مترجم:صالح نجفی ؛ ويراستار:فاطمه زمانی - هنوز - 124 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 5 سال 1397 - 1000 نسخه - 170000 ریال - 1 -33-6047-600-978 انتخاب
5- ضمیر کوچک من
نويسنده:منصور قایدی - نشر سیمرو - 114 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 8 -02-5685-964 انتخاب
6- درس‌های فروید برای زندگی
نويسنده:برت کار ؛ مترجم:صالح نجفی ؛ ويراستار:فاطمه زمانی - هنوز - 160 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 140000 ریال - 1 -33-6047-600-978 انتخاب
7- مبانی روان‌کاوی فروید - لکان
نويسنده:کرامت موللی - نشر نی - 352 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1391 - 1000 نسخه - 86000 ریال - 4 -752-312-964 انتخاب
8- نگاهی به فراسوی اندیشه‌ی فروید از منظر اسلام
نويسنده:محمدصادق درویشی ؛ نويسنده:شهرام مامی ؛ نويسنده:سیدمحمدرضا حسینی‌نیا - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ایلام - 332 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 2 -3627-10-964-978 انتخاب
9- مبانی روان‌کاوی فروید - لکان
نويسنده:کرامت موللی - نشر نی - 352 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1387 - 1650 نسخه - 46000 ریال - 4 -752-312-964 انتخاب
10- درس‌های فروید برای زندگی
نويسنده:برت کار ؛ مترجم:صالح نجفی ؛ ويراستار:فاطمه زمانی - هنوز - 118 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 1000 نسخه - 160000 ریال - 1 -33-6047-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4