لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(663)
چاپ مجدد (398)
تالیف (901)
ترجمه (160)
تهران (892)
شهرستان (169)
كودك و نوجوان (12)
كمك درسی و آموزشی (5)

تعداد یافت شده (1061) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بنیان حکومت قاجار: نظام سیاسی ایلی و دیوانسالاری مدرن
نويسنده:فرزام اجلالی - نشر نی - 148 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 1100 نسخه - 14000 ریال - 9 -156-312-964 انتخاب
2- تاریخ سیستان در عصر قاجار
نويسنده:محمد پیری - سنبله - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 72000 ریال - 0 -724-392-964-978 انتخاب
3- بیست مقاله در باب تاریخ چاپ سنگی در ایران
نويسنده:اولریش مارزلف ؛ به‌اهتمام:محمدجواد احمدی‌نیا ؛ مترجم:بهنوش حمزه‌علی‌پور - عطف - 720 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 400000 ریال - 7 -3-94427-600-978 انتخاب
4- تاریخ‌نامه بارفروش
نويسنده:محمدرضا بارفروشی ؛ نويسنده:محمدکاظم بارفروشی ؛ مصحح:حامد ابراهیم‌زاده‌بازگیر - مبعث - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 2 -18-5356-600-978 انتخاب
5- بازنگری در تاریخ: قاجاریه و روزگار آنان
نويسنده:ابونصر عضدقاجار - دنیای کتاب - 540 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1377 - 2000 نسخه - 20000 ریال - 6 -18-5870-964 انتخاب
6- سنت و مدرنیته: ریشه‌یابی علل ناکامی اصلاحات و نوسازی‌سیاسی در ایران عصر قاجار
نويسنده:صادق زیبا‌کلام - روزنه - 558 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 10000 نسخه - 14000 ریال - 0 -38-6176-964 انتخاب
7- ایران برآمدن رضاخان: برافتادن قاجار و نقش انگلیسیها
نويسنده:سیروس غنی ؛ مترجم:حسن کامشاد - نیلوفر - 516 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1377 - 2200 نسخه - 27000 ریال - 6 -085-448-964 انتخاب
8- تاریخ ایران: دوره افشار، زند و قاجار
نويسنده:پیتر ایوری ؛ نويسنده:گوین هامبلی ؛ نويسنده:چارلزپتر ملوین - جامی - 704 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1387 - 3300 نسخه - 120000 ریال - 4 -79-2575-964-978 انتخاب
9- سدید السلطنه و سواحل خلیج فارس
گردآورنده:سیدعبدالله حسینی ؛ گردآورنده:محمد حسن‌نیا ؛ ويراستار:سینا فروزش - سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی - 320 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 160000 ریال - 1 -563-102-600-978 انتخاب
10- از هر دری سخنی: تاریخ و سرشماری خانه‌های مسکونی تهران در زمان ناصرالدین شاه، دینور و شعرای آن شهر
گردآورنده:نبی رحیمی ؛ ويراستار:کاظم مهربد ؛ ويراستار:مینا عظیمی‌صفت - کرمانشاه - 210 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 1 -83-7087-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 107