لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(60)
چاپ مجدد (35)
تالیف (92)
ترجمه (3)
تهران (76)
شهرستان (19)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (24)

تعداد یافت شده (95) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حسابداری شرکت‌ها (مقدماتی) رشته حسابداری بازرگانی گروه تحصیلی اداری مالی زمینه خدمات شاخه آموزش فنی و حرفه‌ای
نويسنده:غلامحسین دوانی ؛ نويسنده:علی امانی - شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران - دیویی: 657.95076 - 152 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 10 سال 1390 - 5000 ریال - 9 -1059-05-964 انتخاب
2- حسابداری شرکت‌ها
نويسنده:نرگس کفاش‌بجستانی ؛ نويسنده:محسن جعفری - آینده سازان،شهرآب - دیویی: 657.95 - 194 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2200 نسخه - 29000 ریال - 2 -94-6827-964 انتخاب
3- نحوه تحریر دفاتر قانونی و اظهارنامه مالیاتی شرکت‌های تولیدی
نويسنده:پیمان شعبانی - جنگل،جاودانه - دیویی: 343.55052044 - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 40000 ریال - 6 -773-981-964-978 انتخاب
4- حسابداری شرکت‌ها (2)
نويسنده:غلامرضا صفارزاده ؛ نويسنده:مصطفی آقامحمدی ؛ نويسنده:تیمور جعفری‌نسب - موسسه کتاب مهربان نشر - دیویی: 657.95 - 472 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 9 -69-7725-964-978 انتخاب
5- حسابداری شرکتها: تدوین شده برای رشته‌های اقتصاد و سایر رشته‌های مالی در مقاطع مختلف
نويسنده:سیدکاظم ابراهیمی ؛ نويسنده:علی بهرامی‌نسب ؛ نويسنده:فاطمه جلالی - دانشگاه سمنان - دیویی: 657.95 - 358 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 200 نسخه - 150000 ریال - 7 -78-5940-600-978 انتخاب
6- حسابداری شرکتها: تمرینها و آزمون‌های کتاب درسی، مجموعه سوالات طبقه‌بندی شده امتحانات نهایی
نويسنده:حمید ثروتمند ؛ ويراستار:نجمه موسوی - چهارخونه - دیویی: 657.95 - 188 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 2000 نسخه - 100000 ریال - 2 -053-305-600-978 انتخاب
7- اصول حسابداری 2
نويسنده:علی یوسفی - آرماندیس - دیویی: 657.076 - 206 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 170000 ریال - 2 -17-7366-600-978 انتخاب
8- حسابداری شرکتها (1) کاردانی پیوسته حسابداری: به همراه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته
تدوين:محمد علیمرادی - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان - دیویی: 657.95 - 392 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2000 نسخه - 1 -1-96616-964 انتخاب
9- حسابداری شرکتها 2: رشته‌های حسابداری
نويسنده:محمد مخلصیان‌کوشکوه - هاوژین - دیویی: 657.95 - 122 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 2 -02-8316-600-978 انتخاب
10- حسابداری شرکتها (1)
نويسنده:محمد فیروزیان‌نژاد ؛ نويسنده:محمدرضا محسنی - کیومرث - دیویی: 657.95076 - 308 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1100 نسخه - 48000 ریال - 2 -90-6266-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 10