لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(669)
چاپ مجدد (635)
تالیف (1242)
ترجمه (62)
تهران (1172)
شهرستان (132)
كودك و نوجوان (21)
كمك درسی و آموزشی (33)

تعداد یافت شده (1304) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فرهنگ واژگان مدیریت آموزشی
نويسنده:نادیا هاشمی - ودیعت - دیویی: 658 - 148 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 20000 ریال - 0 -47-7805-964 انتخاب
2- فرهنگ و اصطلاحات مدیریت و حسابداری (انگلیسی، فارسی / فارسی، انگلیسی) شامل: بیش از 35000 واژه و اصطلاح
تهيه كننده:محمدعلی حقیقی ؛ تهيه كننده:اکرم هادیزاده - ترمه - دیویی: 658.003 - 484 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1384 - 35000 ریال - 1 -00-6327-964 انتخاب
3- فرهنگ جامع حقوقی (سه سویه): انگلیسی - فرانسه - فارسی
نويسنده:رضا موسی‌زاده ؛ نويسنده:هادی گلریز - میزان - دیویی: 340.03 - 664 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1395 - 360000 ریال - 4 -686-511-964-978 انتخاب
4- واژگان زیست‌شناسی: انگلیسی - فارسی، فارسی - انگلیسی
گردآورنده:رضا فرزان‌پی ؛ باهمكاري:مهرآذر فارسی - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 574 - 708 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1378 - 2 -0881-01-964 انتخاب
5- فرهنگ لغات مکاتبات بازرگانی: فارسی به انگلیسی، انگلیسی به فارسی
نويسنده:غازی صانعی - صانعی - دیویی: 380.03 - 166 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 6500 ریال - 1 -3-91749-964 انتخاب
6- فرهنگ فشرده فارسی به انگلیسی یکجلدی
نويسنده:عباس آریانپورکاشانی ؛ نويسنده:منوچهر آریانپورکاشانی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 423 - 1456 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 32 سال 1387 - 9 -0163-00-964-978 انتخاب
7- فرهنگ علوم سیاسی
نويسنده:علی‌اکبر آقابخشی ؛ نويسنده:مینو افشاری‌راد - نشر چاپار - دیویی: 320.03 - 850 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1387 - 100000 ریال - 9 -27-7790-964 انتخاب
8- فرهنگ واژگان فارسی - انگلیسی
نويسنده:کیوان سالمی‌فیه - زرین‌مهر - دیویی: 423 - 320 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 28000 ریال - 2 -65-9919-964-978 انتخاب
9- فرهنگ اصطلاحات بیمه: فارسی - انگلیسی، انگلیسی - فارسی
گردآورنده:هادی اویارحسین - پوشش‌گستر - دیویی: 368.003 - 90 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 4 سال 1392 - 60000 ریال - 8 -03-6643-600-978 انتخاب
10- فرهنگ واژگان تخصصی بازاریابی ورزشی انگلیسی به فارسی، فارسی به انگلیسی
نويسنده:مجید اللهیاری - مکتب بیداران - دیویی: 796.0698 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 8 -18-7871-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 131