لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(95)
چاپ مجدد (148)
تالیف (243)
ترجمه (0)
تهران (126)
شهرستان (117)
كودك و نوجوان (10)
كمك درسی و آموزشی (73)

تعداد یافت شده (243) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حاتم طایی: خواندن متون فارسی - سطح متوسط
نويسنده:مهناز عسگری ؛ ويراستار:مهدی ضرغامیان ؛ تصويرگر:محسن جمالی - کانون زبان ایران - دیویی: 4fa8.24 - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - 3000 نسخه - 8 -65-8699-964 انتخاب
2- الفارسیه للعرب
نويسنده:محمدعلی آذرشب - سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی - دیویی: 492.7 - 140 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - انتخاب
3- نکته‌های طلایی زبان فارسی
نويسنده:محمود گل‌پور ؛ نويسنده:محمدولی نظری‌علی‌آبادی - آذینه ‌گل‌مهر - دیویی: 4fa0.76 - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 3000 نسخه - 50000 ریال - 0 -66-8609-964-978 انتخاب
4- زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش (فارسی عمومی 1 و 2)
نويسنده:نصرت‌الله فروهر ؛ نويسنده:احمد ذاکری ؛ نويسنده:احمد محمدی - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج - دیویی: 8fa0.76 - 324 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1381 - 3000 نسخه - 7000 ریال - انتخاب
5- دفتر تمرین فارسی: سال اول دوره راهنمایی تحصیلی
نويسنده:سیما وزیرنیا ؛ نويسنده:عبدالرحمان صفارپور - موزون،کلام - دیویی: 4fa0 - 156 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1379 - 5000 نسخه - 5500 ریال - 9 -1-91138-964 انتخاب
6- آموزش فارسی به فارسی
نويسنده:اصغر فردی ؛ نويسنده:احمد زهرایی ؛ نويسنده:جعفر مومنی - مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص) - دیویی: 4fa8.24 - 104 صفحه - جلد 6 - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1396 - 2000 نسخه - 80000 ریال - 6 -102-429-600-978 انتخاب
7- آموزش فارسی به فارسی
نويسنده:حسین موحدی‌فر ؛ نويسنده:سیداسماعیل فرجی ؛ نويسنده:سیدمحمدجواد تهرانی - مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص) - دیویی: 4fa8.24 - 64 صفحه - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 7 -281-195-964-978 انتخاب
8- فارسی‌آموز ادبی: کتاب خواندن
نويسنده:محمدهادی محمدی ؛ تصويرگر:لیا خاچیکیان ؛ تصويرگر:علی عامه‌کن - نشر چیستا - دیویی: 4fa1 - 132 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 6 سال 1389 - 10000 نسخه - 77000 ریال - 9 -8-92715-964 انتخاب
9- فارسی بیاموزیم!: آموزش زبان فارسی دوره‌ی مقدماتی
نويسنده:سیدحسن ذوالفقاری ؛ نويسنده:مهبد غفاری ؛ نويسنده:بهروز محمودی‌بختیاری - مدرسه - دیویی: 4fa8.24 - 168 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 1650 نسخه - 9 -479-385-964-978 انتخاب
10- آموزش فارسی به فارسی: مقدمه
نويسنده:احمد زهرایی ؛ نويسنده:اصغر فردی ؛ نويسنده:محمد ناطق - مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص) - دیویی: 4fa8.24 - 112 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1394 - 2000 نسخه - 130000 ریال - 3 -700-195-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 25