لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (0)
تالیف (6)
ترجمه (0)
تهران (6)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خط مقدم
به‌اهتمام:احسان مقیمی ؛ به‌اهتمام:سیدحسین حجازی ؛ زيرنظر:مصطفی محقق - دانش‌شناس - دیویی: 955.0843 - 106 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 5 -30-8598-600-978 انتخاب
2- خط مقدم (مجموعه مصاحبه با ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آن): آن روزها
- دانش‌شناس - دیویی: 378.55 - 104 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 2 -7-94871-600-978 انتخاب
3- خط مقدم (مجموعه مصاحبه با ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آن): داوطلبان عبور از میدان مین
- دانش‌شناس - دیویی: 378.55 - 104 صفحه - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 9 -8-94871-600-978 انتخاب
4- خط مقدم (مجموعه مصاحبه با ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آن): اگر آن‌ها نبودند
- دانش‌شناس - دیویی: 378.55 - 104 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 5 -6-94871-600-978 انتخاب
5- معبری از نور: مجموعه مصاحبه با ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
گردآورنده:مصطفی محقق ؛ به‌اهتمام:احسان مقیمی ؛ به‌اهتمام:سیدحسین حجازی - موسسه فرهنگی هنری قدر ولایت - دیویی: 378.55 - 124 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 150000 ریال - 1 -534-495-964-978 انتخاب
6- رازهای نهفته: مجموعه مصاحبه با ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
به‌اهتمام:سیدحسین حجازی ؛ به‌اهتمام:احسان مقیمی ؛ زيرنظر:مصطفی محقق - قدر ولایت - دیویی: 378.55 - 112 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 240000 ریال - 3 -543-495-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1