لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(34)
چاپ مجدد (70)
تالیف (9)
ترجمه (95)
تهران (98)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (104)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (104) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- هایدی
نويسنده:یوهانا اشپیری ؛ مترجم:ثریا قیصری - دبیر،دادجو - دیویی: 833.8 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 12000 ریال - 8 -55-5967-964-978 انتخاب
2- هایدی
نويسنده:یوهانا اشپیری ؛ مترجم:سارا قدیانی ؛ ويراستار:فرزانه کریمی - قدیانی - دیویی: 833.8 - 464 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 125000 ریال - 8 -105-251-600-978 انتخاب
3- هایدی
تصويرگر:آناسی لپلر ؛ مترجم:زیور کریمی‌راد - سلین - دیویی: 833.8 - 44 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 30000 ریال - 2 -5-92620-600-978 انتخاب
4- هایدی
نويسنده:یوهانا اشپیری ؛ مترجم:سارا رئیسی‌طوسی - نشر صابرین - دیویی: 833.8 - 230 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1372 - 1350 ریال - انتخاب
5- هایدی
نويسنده:یوهانا اشپیری ؛ مترجم:سارا قدیانی ؛ ويراستار:فرزانه کریمی - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - دیویی: 833.8 - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1386 - 30000 ریال - 9 -375-417-964 انتخاب
6- هایدی
بازنويسي:سارا قدیانی ؛ ويراستار:سیدحسین طباطبائی - قصر کتاب - دیویی: 833.8 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 2500 ریال - 964-8130-06-X انتخاب
7- هایدی
نويسنده:یوهانا اشپیری ؛ مترجم:شهین‌دخت رئیس‌زاده - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 833.8 - 284 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 20000 ریال - 2 -710-445-964 انتخاب
8- بازگشت هایدی
نويسنده:یوهانا اشپیری ؛ مترجم:ثریا قیصری - دبیر،دادجو - دیویی: 833.8 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 12000 ریال - 2 -57-5967-964-978 انتخاب
9- هایدی
نويسنده:پتر اشتام ؛ مترجم:سهیلا حسن‌زاده‌پشنگ ؛ تصويرگر:هانس بیندر - کودکان - دیویی: 833.8 - 54 صفحه - بیاضی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 2 -4-92104-600-978 انتخاب
10- هایدی
نويسنده:یوهانا اشپیری ؛ مترجم:بیژن نامجو - نشر رویش - دیویی: 833.8 - 23 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1372 - 500 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 11