لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(246)
چاپ مجدد (345)
تالیف (135)
ترجمه (456)
تهران (276)
شهرستان (315)
كودك و نوجوان (7)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (591) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- النهج‌البلاغه
- اسوه - دیویی: 297.9515 - 924 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1379 - 30000 ریال - انتخاب
2- نهج البلاغه علی (ع)
گردآورنده:محمدبن‌حسین شریف‌الرضی ؛ به‌اهتمام:سیدعلی جعفری ؛ زيرنظر:داریوش شاهین - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - دیویی: 297.9515 - 1250 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1379 - 40000 ریال - 9 -692-430-964 انتخاب
3- ترجمه و تفسیر نهج البلاغه: خطبه نود و نهم - صد و ششم
نويسنده:محمدتقی جعفری‌تبریزی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - دیویی: 297.9515 - 328 صفحه - (در27جلد ) - جلد 18 - وزیری (گالینگور) - چاپ 7 سال 1379 - 19000 ریال - 964-430-134-X انتخاب
4- متن کامل نهج البلاغه
گردآورنده:محمدبن‌حسین شریف‌الرضی ؛ مترجم:محمد بهشتی ؛ مصحح:صبحی صالح - شهریور،تابان - دیویی: 297.9515 - 472 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1379 - 25000 ریال - 3 -033-437-964 انتخاب
5- یک پلک تحیر
نويسنده:محبوبه زارع - حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات - دیویی: 297.951 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 6500 ریال - 1 -770-424-964 انتخاب
6- ترجمه و شرح نهج البلاغه
مترجم:سیدعلینقی فیض‌الاسلام‌اصفهانی - فقیه - دیویی: 297.9515 - 1344 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 5 سال 1379 - 12000 ریال - 6 -1-90590-964 انتخاب
7- ترجمه روان نهج البلاغه
مترجم:سیدکاظم ارفع ؛ ويراستار: قارونی - فیض کاشانی - دیویی: 297.9515 - 1408 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1379 - 18000 ریال - 8 -081-403-964 انتخاب
8- نهج البلاغه
مترجم:سیدجعفر شهیدی - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 297.9515 - 624 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 17 سال 1379 - 35000 ریال - 2 -061-445-964 انتخاب
9- نهج البلاغه
مترجم:سیدجعفر شهیدی - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 297.9515 - 624 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 18 سال 1379 - 35000 ریال - 2 -061-445-964 انتخاب
10- نهج البلاغه: للامام امیرالمومنین ابی الحسن علی بن ابیطالب
مترجم:نبی‌الدین اولیایی ؛ ويراستار:زبیده جهانگیری - زرین - دیویی: 297.9515 - 806 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 6 سال 1379 - 35000 ریال - 6 -116-407-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 60