لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(996)
چاپ مجدد (883)
تالیف (1531)
ترجمه (348)
تهران (922)
شهرستان (957)
كودك و نوجوان (89)
كمك درسی و آموزشی (29)

تعداد یافت شده (1879) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جاذبه و دافعه علی (ع)
نويسنده:مرتضی مطهری - صدرا - دیویی: 297.951 - 180 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 33 سال 1379 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 964-5600-09-X انتخاب
2- جاذبه و دافعه علی (ع)
نويسنده:مرتضی مطهری - صدرا - دیویی: 297.951 - 180 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 32 سال 1379 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 964-5600-09-X انتخاب
3- جاذبه و دافعه علی (ع)
نويسنده:مرتضی مطهری - صدرا - دیویی: 297.951 - 180 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 31 سال 1379 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 964-5600-09-X انتخاب
4- عهدنامه امام علی (ع) به مالک اشتر: مشتمل بر 23 فصل‌و 180 اصل
ويراستار:سیدمحمد ریاضی - پیام آزادی - دیویی: 297.951 - 68 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 6000 نسخه - 1400 ریال - 3 -263-302-964 انتخاب
5- Voice Of Human Justice
نويسنده:جورج جرداق ؛ مترجم:م. فاضل‌حق - انصاریان - دیویی: 297.951 - 516 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 5 سال 1379 - 2000 نسخه - 0 -158-438-964 انتخاب
6- موعود غدیر: سیمای حضرت مهدی (عج) به روایت غدیر
نويسنده:اصغر صادقی - مهرآوران - دیویی: 297.452 - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 5000 نسخه - 2000 ریال - 7 -3-90297-964 انتخاب
7- جاذبه و دافعه علی (ع)
نويسنده:مرتضی مطهری - صدرا - دیویی: 297.951 - 180 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 34 سال 1379 - 10000 نسخه - 5000 ریال - 964-5600-09-X انتخاب
8- امیرالمومنین
- مدین - دیویی: 297.951 - 188 صفحه - رقعی (شومیز) - 2000 نسخه - 7 -18-6642-964 انتخاب
9- ترجمه کشف الیقین فی فضائل امیرالمومنین (ع)
نويسنده:حسن‌بن‌یوسف علامه‌حلی ؛ مترجم:حمیدرضا آژیر ؛ گردآورنده:حسین درگاهی - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - دیویی: 297.951 - 500 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 1500 نسخه - 22000 ریال - 964-422-101-X انتخاب
10- جاذبه و دافعه علی (ع)
نويسنده:مرتضی مطهری - صدرا - دیویی: 297.951 - 180 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 35 سال 1379 - 20000 نسخه - 5000 ریال - 964-5600-09-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 188