لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (0)
تالیف (6)
ترجمه (0)
تهران (6)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دانشنامه فرهنگ مردم ایران: باران‌خواهی - توت
زيرنظر:محمدکاظم موسوی‌بجنوردی ؛ ويراستار:اصغر کریمی ؛ ويراستار:محمد جعفری‌قنواتی - مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی - دیویی: 398.0955 - 774 صفحه - جلد 2 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 60000 ریال - 7 -33-6326-600-978 انتخاب
2- دانشنامه فرهنگ مردم ایران: شصت و سه سالگی - فندق‌چین
زيرنظر:محمدکاظم موسوی‌بجنوردی ؛ ويراستار:محمد جعفری‌قنواتی - مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی - دیویی: 398.0955 - 728 صفحه - جلد 6 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1398 - 1920000 ریال - 0 -4-95604-622-978 انتخاب
3- دانشنامه فرهنگ مردم ایران: زمینه‌خوانی - ششه به در
زيرنظر:محمدکاظم موسوی‌بجنوردی ؛ ويراستار:اصغر کریمی ؛ ويراستار:محمد جعفری‌قنواتی - مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی - دیویی: 398.0955 - 762 صفحه - جلد 5 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 850000 ریال - 7 -91-6326-600-978 انتخاب
4- دانشنامه فرهنگ مردم ایران: آب - باران
- مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی - دیویی: 398.0955 - 772 صفحه - جلد 1 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1391 - 450000 ریال - 2 -12-6326-600-978 انتخاب
5- دانشنامه فرهنگ مردم ایران: خرم و زیبا - زمین
زيرنظر:محمدکاظم موسوی‌بجنوردی ؛ ويراستار:اصغر کریمی ؛ ويراستار:محمد جعفری‌قنواتی - مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی - دیویی: 398.0955 - 784 صفحه - جلد 4 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 850000 ریال - 7 -75-6326-600-978 انتخاب
6- دانشنامه فرهنگ مردم ایران: توت ابوالفضل - خرمن و خرمن‌کوبی
زيرنظر:محمدکاظم موسوی‌بجنوردی ؛ ويراستار:اصغر کریمی ؛ ويراستار:محمد جعفری‌قنواتی - مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی - دیویی: 398.0955 - 782 صفحه - جلد 3 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 720000 ریال - 9 -68-6326-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1