لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (23)
تالیف (30)
ترجمه (0)
تهران (15)
شهرستان (15)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (30) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- روح مجرد: یادنامه موحد عظیم و عارف کبیر حاج سید هاشم موسوی حداد (افاض‌الله علینا من برکات تربته)
نويسنده:سیدمحمدحسین حسینی‌طهرانی - علامه طباطبایی - دیویی: 297.8924 - 864 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1382 - 3000 نسخه - 7 -64-6533-964 انتخاب
2- روح مجرد: یادنامه موحد عظیم و عارف کبیر حاج سیدهاشم موسوی حداد (افاض الله علینا من برکات تربته)
نويسنده:سیدمحمدحسین حسینی‌طهرانی - علامه طباطبایی - دیویی: 297.8924 - 854 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1385 - 3000 نسخه - 7 -64-6533-964 انتخاب
3- روح مجرد: یادنامه موحد عظیم و عارف کبیر حاج سید هاشم موسوی حداد (افاض‌الله علینا من برکات تربته)
نويسنده:سیدمحمدحسین حسینی‌طهرانی - علامه طباطبایی - دیویی: 297.8924 - 864 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1382 - 4000 نسخه - 7 -64-6533-964 انتخاب
4- روح مجرد: یادنامه موحد عظیم و عارف کبیر حاج سید هاشم موسوی حداد (افاض‌الله علینا من برکات تربته)
نويسنده:سیدمحمدحسین حسینی‌طهرانی - علامه طباطبایی - دیویی: 297.8924 - 864 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1382 - 6500 نسخه - 16000 ریال - انتخاب
5- وا، فریادا
نويسنده: ابوسعیدابوالخیر ؛ محقق:حسن مرسلوند - آراسته - دیویی: 297.8924 - 178 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1386 - 2200 نسخه - 18500 ریال - 2 -53-8798-964 انتخاب
6- درویش گنج بخش: گزیده کشف المحجوب
گردآورنده:محمود عابدی - سخن - دیویی: 8fa8.8 - 520 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 2200 نسخه - 16000 ریال - 6 -26-5983-964 انتخاب
7- درویش گنج‌بخش: گزیده کشف‌المحجوب
نويسنده:علی‌بن‌عثمان هجویری ؛ گردآورنده:محمود عابدی ؛ مصحح:والنتین‌آلکسی‌یویچ ژوکوفسکی - سخن - دیویی: 297.84 - 522 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1389 - 2200 نسخه - 85000 ریال - 1 -336-372-964-978 انتخاب
8- درویش گنج‌بخش: گزیده کشف‌المحجوب
نويسنده:علی‌بن‌عثمان هجویری ؛ گردآورنده:محمود عابدی ؛ مصحح:والنتین‌آلکسی‌یویچ ژوکوفسکی - سخن - دیویی: 297.84 - 520 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1383 - 2200 نسخه - 33000 ریال - 6 -26-5983-964 انتخاب
9- درویش گنج‌بخش: گزیده کشف‌المحجوب
نويسنده:علی‌بن‌عثمان هجویری ؛ گردآورنده:محمود عابدی ؛ مصحح:والنتین‌آلکسی‌یویچ ژوکوفسکی - سخن - دیویی: 297.84 - 522 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 2200 نسخه - 33000 ریال - 6 -26-5983-964 انتخاب
10- روح مجرد: یادنامه موحد عظیم و عارف کبیر حاج سیدهاشم موسوی حداد (افاض الله علینا من برکات تربته)
نويسنده:سیدمحمدحسین حسینی‌طهرانی - علامه طباطبایی - دیویی: 297.8924 - 864 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1388 - 5000 نسخه - 6 -64-6533-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3