لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(27)
چاپ مجدد (0)
تالیف (15)
ترجمه (12)
تهران (26)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (27) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شرکت‌های لجستیکی طرف سوم 3PL
نويسنده:جواد مفاخری - پرتوک - دیویی: 658.5 - 324 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 220000 ریال - 1 -8-96941-600-978 انتخاب
2- ستون فقرات جنگ
نويسنده:امیر مصباح‌کیا ؛ ويراستار:حسین مومنی‌فرد - دافوس - دیویی: 355.00955 - 234 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 250000 ریال - 1 -25-8163-600-978 انتخاب
3- مدیریت پشتیبانی و توزیع
نويسنده:سیدمحمدرضا موسوی - آرنا - دیویی: 658.78 - 260 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 190000 ریال - 9 -573-356-600-978 انتخاب
4- زنجیره تامین و لجستیک یکپارچه
نويسنده:آلن راشتون ؛ نويسنده:فیل کروچر ؛ نويسنده:پیتر بیکر - دیموند بلورین - دیویی: 658.5 - 36 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 8 -9-96910-600-978 انتخاب
5- طرح‌ریزی آماد و پشتیبانی در عملیات دریایی
نويسنده:غلامرضا طحانی - دافوس - دیویی: 355.411 - 236 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 150000 ریال - 6 -98-2523-964-978 انتخاب
6- برنامه‌ریزی شبکه پخش
نويسنده:آلن راشتون ؛ نويسنده:فیل کروچر ؛ نويسنده:پیتر بیکر - دیموند بلورین - دیویی: 658.78 - 52 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 6 -8-96915-600-978 انتخاب
7- مدیریت لجستیک و پخش
نويسنده:آلن راشتون ؛ نويسنده:فیل کروچر ؛ نويسنده:پیتر بیکر - دیموند بلورین - دیویی: 658.7 - 564 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 650000 ریال - 9 -14-8673-600-978 انتخاب
8- مفاهیم پخش و لجستیک
نويسنده:آلن راشتون ؛ نويسنده:فیل کروچر ؛ نويسنده:پیتر بیکر - دیموند بلورین - دیویی: 658.7 - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 6 -15-8673-600-978 انتخاب
9- آماد و پشتیبانی در نبرد زمینی
نويسنده:محمدرضا شیخ ؛ نويسنده:سیدرضا پرواس ؛ زيرنظر:حسین مومنی‌فرد - دافوس - دیویی: 355.411 - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 120000 ریال - 7 -10-8163-600-978 انتخاب
10- مقدمه‌ای بر پخش و لجستیک
نويسنده:آلن راشتون ؛ نويسنده:فیل کروچر ؛ نويسنده:پیتر بیکر - دیموند بلورین - دیویی: 658.78 - 30 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1 -8-96910-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3