لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(51)
چاپ مجدد (30)
تالیف (74)
ترجمه (7)
تهران (67)
شهرستان (14)
كودك و نوجوان (4)
كمك درسی و آموزشی (7)

تعداد یافت شده (81) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- Literature: structure, sound, and sense
نويسنده:Laurence Perrine - صبح صادق - دیویی: 808.8024 - 576 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 18000 ریال - انتخاب
2- The short story (English language and literature)
نويسنده:حسین رحمانی ؛ نويسنده:بلقیس روشن ؛ ويراستار:عباس سعیدی‌پور - دانشگاه پیام نور - دیویی: 428.64 - 220 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 22000 ریال - 1 -640-387-964-978 انتخاب
3- Literature: structure, sound, and sense
نويسنده:Laurence Perrine - هدایت - دیویی: 808.8024 - 550 صفحه - جلد 1 - 1800 ریال - انتخاب
4- Literature: structure, sound, and sense
نويسنده:Laurence Perrine - رهنما - دیویی: 808.8024 - 580 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 80000 ریال - 5 -551102-15-0 انتخاب
5- Introduction to novel
نويسنده:کریم نظری‌بقا - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آستارا،نشر ورجاوند - دیویی: 808.3 - 204 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 19000 ریال - 5 -81-7656-964 انتخاب
6- Literature: structure, sound, and sense
نويسنده:Laurence Perrine - مولوی - دیویی: 808.8024 - 615 صفحه - رقعی - 7000 ریال - انتخاب
7- داستانگراف: آشنایی با فنون داستان‌نویسی
نويسنده:حمیدرضا رجایی - پرتو رخشید - دیویی: 808.3 - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 350000 ریال - انتخاب
8- Literature: structure, sound, and sense
نويسنده:Laurence Perrine - فواد - دیویی: 808.8024 - 576 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 17000 ریال - انتخاب
9- رساله‌ی کتاب خوب
نويسنده:مصطفی محمدی - روزگار - دیویی: 808.3 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 200000 ریال - 6 -874-374-964-978 انتخاب
10- Literature: structure, sound, and sense
نويسنده:Laurence Perrine - مولوی - دیویی: 808.8024 - 576 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 7000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9