لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(82)
چاپ مجدد (70)
تالیف (116)
ترجمه (36)
تهران (119)
شهرستان (33)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (26)

تعداد یافت شده (152) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سیستم گرید در طراحی گرافیک
نويسنده:یوزف مولر‌-‌بروکمان ؛ مترجم:دژار حقی - کتاب آبان،دید - دیویی: 686.224 - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 2 -8-94796-964-978 انتخاب
2- آنچه طراحان گرافیک و ناظران چاپ می‌دانند
نويسنده:بهرام عفراوی ؛ تصويرگر:فروزان خیری - کتاب آبان،دایره چهاررنگ - دیویی: 741.6 - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 2000 نسخه - 110000 ریال - 8 -93-6413-600-978 انتخاب
3- ایدئولوژی کاربردی در تایپوگرافی: تاملی در طراحی حروف
نويسنده:الکس‌‌دبلیو وایت ؛ مترجم:عاطفه متقی - هنر نو،فرهنگسرای میردشتی - دیویی: 686.221 - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1500 نسخه - 159000 ریال - 6 -5-93326-600-978 انتخاب
4- گرافیک مطبوعاتی
نويسنده:کامران افشارمهاجر - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 741.65 - 226 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1387 - 1000 نسخه - 19000 ریال - 6 -423-459-964-978 انتخاب
5- استانداردهای گرافیک و چاپ
گردآورنده:حمیدرضا بختیاری‌فرد - حمیدرضا بختیاری‌فرد - دیویی: 686.2 - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 3000 نسخه - 40000 ریال - 2 -8196-06-964 انتخاب
6- اصول صفحه‌آرایی مجله بروشور کاتالوگ
نويسنده:راشنو همایونفر - لوح‌نگار - دیویی: 686.2252 - 108 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1500 نسخه - 68000 ریال - 9 -6-90985-600-978 انتخاب
7- گرافیک تبلیغات چاپی در رسانه‌ها
نويسنده:کامران افشارمهاجر - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 659.1 - 464 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1394 - 1000 نسخه - 160000 ریال - 4 -243-530-964-978 انتخاب
8- خدمات طراحی و آماده‌سازی نشر کتاب، بروشور و غیره
نويسنده: سازمان همیاری اشتغال دانش‌آموختگان (جهاد دانشگاهی) - موسسه کار و تامین اجتماعی - دیویی: 658.872 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 15000 ریال - 8 -026-242-600-978 انتخاب
9- آنچه طراحان گرافیک و ناظران چاپ می‌دانند
نويسنده:بهرام عفراوی ؛ تصويرگر:فروزان خیری - موسسه فرهنگی هنری سی بال هنر - دیویی: 741.6 - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1386 - 5000 نسخه - 35000 ریال - 9 -4-93937-964 انتخاب
10- نظارت بر طراحی تا چاپ
نويسنده:مهدی احمدی ؛ ويراستار:محمدرضا زنده‌دل ؛ ويراستار:منوچهر تشکری - دانشگاه شهید چمران - دیویی: 070.5 - 152 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 180000 ریال - 2 -204-141-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 16