لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(306)
چاپ مجدد (255)
تالیف (523)
ترجمه (38)
تهران (391)
شهرستان (170)
كودك و نوجوان (9)
كمك درسی و آموزشی (11)

تعداد یافت شده (561) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نیمه اول کتاب تذکره‌الاولیاء
نويسنده:محمدبن‌ابراهیم عطار ؛ مقدمه:محمد قزوینی - گنجینه - دیویی: 297.892 - 300 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 6 سال 1381 - 30000 ریال - 1 -34-6152-964 انتخاب
2- نوشته بر دریا، از میراث عرفانی ابوالحسن خرقانی
مصحح:محمدرضا شفیعی‌کدکنی - سخن - دیویی: 297.8924 - 578 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1388 - 2200 نسخه - 85000 ریال - 964-372-140-X انتخاب
3- تذکره الاولیاء
نويسنده:محمدبن‌ابراهیم عطار ؛ مصحح:محمد استعلامی - زوار - دیویی: 297.892 - 964 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 9 سال 1377 - 2000 نسخه - 27000 ریال - 5 -034-401-964 انتخاب
4- نماز در چشم عارفان
گردآورنده:منوچهر علی‌پور ؛ گردآورنده:زینب یزدانی - تیرگان - دیویی: 297.353 - 344 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 2000 نسخه - 27000 ریال - 2 -47-5810-964-978 انتخاب
5- علامات اهل السر و کنوز العارفین
نويسنده:علی مقدادی‌اصفهانی - فاروس - دیویی: 297.8924 - 608 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1385 - 1000 نسخه - 8 -8-94242-964 انتخاب
6- گزیده تذکره الاولیا: دفتر خلوت و عزلت
نويسنده:محمدبن‌ابراهیم عطار ؛ گردآورنده:الهام قاسمی - راگا - دیویی: 297.892 - 82 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 200 نسخه - 30000 ریال - 5 -5-94584-600-978 انتخاب
7- نماز در جنگ (پندها و حکایت‌هایی از عطار)
شارح:زینب یزدانی - تیرگان - دیویی: 297.892 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 3000 نسخه - 69000 ریال - 8 -254-324-600-978 انتخاب
8- درس‌هایی از قصه عارفان
نويسنده:علی محمدی‌ - نورگستر - دیویی: 297.892 - 1 -4-93297-964-978 انتخاب
9- تذکره الاولیاء: از روی نسخه رینولدالن نیکلسون
نويسنده:محمدبن‌ابراهیم عطار - پاد - دیویی: 297.892 - 964 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1382 - 5000 نسخه - 25000 ریال - 964-93272-4-X انتخاب
10- سجده در آتش (تجلی کرامات در آثار عارفان)
نويسنده:منوچهر علی‌پور - تیرگان - دیویی: 297.87 - 154 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 110000 ریال - 6 -162-324-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 57