لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(339)
چاپ مجدد (227)
تالیف (425)
ترجمه (141)
تهران (452)
شهرستان (114)
كودك و نوجوان (16)
كمك درسی و آموزشی (20)

تعداد یافت شده (566) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سقوط اصفهان به روایت کروسینسکی
بازنويسي:سیدجواد طباطبایی - نگاه معاصر - دیویی: 955.0719 - 92 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 7 -07-7763-964 انتخاب
2- رستم‌التواریخ: سلاطین سلسله‌های صفویه، افشاریه، زندیه و قاجاریه
نويسنده:محمدهاشم رستم‌الحکما ؛ به‌اهتمام:عزیزالله علیزاده - فردوس - دیویی: 955.07 - 476 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 2000 نسخه - 28000 ریال - 0 -112-320-964 انتخاب
3- تاملی بر عقب‌ماندگی ما: نگاهی به کتاب "دیباچه‌ای بر نظریه انحطاط ایران" نوشته‌ی دکتر جواد طباطبایی
نويسنده:حسن قاضی‌مرادی - نشر اختران - دیویی: 955.0715 - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2000 نسخه - 20000 ریال - 1 -27-7514-964 انتخاب
4- ایران در زمان شاه صفی و شاه عباس دوم ( 1038 - 1071 ه‌.ق) (حدیقه ششم و هفتم از روضه هشتم) خلد برین
نويسنده:محمدیوسف واله‌اصفهانی ؛ مصحح:محمدرضا نصیری ؛ ويراستار:طاهره عدل - انجمن آثار و مفاخر فرهنگی - دیویی: 955.07 - 862 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1382 - 1500 نسخه - 60000 ریال - 3 -83-6278-964 انتخاب
5- سرگذشت شاه عباس اول تلخیص و بازنویسی کتاب عالم آرای عباسی اثر اسکندر بیگ منشی
به‌اهتمام:سیدسعید میرمحمدصادق ؛ زيرنظر:اکبر ایرانی ؛ زيرنظر:علیرضا مختارپور‌قهرودی - اهل‌قلم - دیویی: 955.0715 - 190 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 3000 نسخه - 10000 ریال - 4 -08-8084-964 انتخاب
6- سیاست مذهبی شاه عباس
نويسنده:حسینعلی یحیایی - دودبیر - دیویی: 955.0715 - 80 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 1000 نسخه - 8000 ریال - 2 -0-94033-964 انتخاب
7- تحقیقاتی در تاریخ ایران عصر صفوی (مجموعه مقالات)
نويسنده:راجرمروین سیوری ؛ مترجم:عباسقلی غفاری‌فرد ؛ مترجم:محمدباقر آرام - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 955.071 - 406 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1382 - 2000 نسخه - 30000 ریال - 6 -0882-00-964 انتخاب
8- تاریخ عالم آرای عباسی: شامل جلد اول و نیمی از جلد دوم
نويسنده: اسکندرمنشی ؛ زيرنظر:ایرج افشار - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 955.0715 - 644 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1382 - 2000 نسخه - 4 -0818-00-964 انتخاب
9- تاریخ عالم آرای عباسی: نیمه دوم جلد دوم شامل وقایع سلطنت شاه عباس از سال پانزدهم شاهنشاهی
نويسنده: اسکندرمنشی ؛ زيرنظر:ایرج افشار - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 955.0715 - 640 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1382 - 2000 نسخه - 2 -0819-00-964 انتخاب
10- ایران عصر صفوی
نويسنده:راجر سیوری ؛ مترجم:کامبیز عزیزی - نشر مرکز - دیویی: 955.071 - 302 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1382 - 1500 نسخه - 26500 ریال - 7 -127-305-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 57