لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(46)
چاپ مجدد (58)
تالیف (101)
ترجمه (3)
تهران (87)
شهرستان (17)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (102)

تعداد یافت شده (104) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- احوال و آثار و شرح مخزن‌الاسرار نظامی گنجوی
نويسنده:برات زنجانی - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - دیویی: 8fa1.23 - 696 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 5 سال 1378 - 3000 نسخه - 16000 ریال - 2 -4095-03-964 انتخاب
2- نظامی گنجوی
نويسنده:حسین مافی ؛ نقاش:فاطمه شیرمحمدی - سایه‌گستر - دیویی: 8fa1.23 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 10000 نسخه - 7000 ریال - 7 -551-502-964-978 انتخاب
3- دیدار با کعبه جان: درباره زندگی، آثار و اندیشه خاقانی
نويسنده:عبدالحسین زرین‌کوب - سخن - دیویی: 8fa1.23 - 224 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1383 - 3300 نسخه - 29000 ریال - 0 -29-6961-964 انتخاب
4- احوال و آثار و شرح مخزن‌الاسرار نظامی گنجوی
نويسنده:برات زنجانی - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - دیویی: 8fa1.23 - 586 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 7 سال 1384 - 2000 نسخه - 45000 ریال - 2 -4095-03-964 انتخاب
5- ساغری در میان سنگستان: مجموعه مقالات درباره زندگی، اندیشه و شعر خاقانی
به‌اهتمام:جمشید علیزاده - نشر مرکز - دیویی: 8fa1.23 - 296 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 700 نسخه - 29500 ریال - 5 -453-305-964 انتخاب
6- زندگی نظامی
نويسنده:مجتبی برزآبادی‌فراهانی - فردوس - دیویی: 8fa1.23 - 452 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1378 - 6000 نسخه - 28000 ریال - 2 -027-320-964 انتخاب
7- نظامی
نويسنده:زینب یزدانی - تیرگان - دیویی: 8fa1.23 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3000 نسخه - 6000 ریال - 964-5810-06-X انتخاب
8- پژوهشی در قصه‌ی شیخ صنعان و دختر ترسا: از مجموعه پژوهش در قصه‌های جاودان
نويسنده:جلال ستاری - نشر مرکز - دیویی: 8fa1.23 - 210 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 1200 نسخه - 19500 ریال - 3 -440-305-964 انتخاب
9- خاقانی
نويسنده:زینب یزدانی - تیرگان - دیویی: 8fa1.23 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3000 نسخه - 7000 ریال - 4 -12-5810-964 انتخاب
10- شرح مشکلات خاقانی: ثری تا ثریا
نويسنده:عباس ماهیار - جام گل - دیویی: 8fa1.23 - 356 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 3000 نسخه - 23000 ریال - 964-93046-9-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 11