لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(30208)
چاپ مجدد (6837)
تالیف (36770)
ترجمه (275)
تهران (23692)
شهرستان (13353)
كودك و نوجوان (492)
كمك درسی و آموزشی (17)

تعداد یافت شده (37045) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شیرین‌ بیان
شاعر:سهراب اسدی - گلفام - دیویی: 8fa1.62 - 256 صفحه - 10000 نسخه - 1100 ریال - انتخاب
2- ترانه‌های فایز
نويسنده:محمدعلی فایز ؛ گردآورنده:عبدالمجید زنگویی - ققنوس - دیویی: 8fa1.62 - 263 صفحه - چاپ 4 سال 1370 - 2000 نسخه - 1500 ریال - انتخاب
3- کوششی بر منظومه لیلی و مجنون
نويسنده:منا خزعل - صاحب اثر - دیویی: 8fa1.62 - 413 صفحه - چاپ 3 سال 1370 - 3000 نسخه - 1200 ریال - انتخاب
4- مشعل کوچک
- بی نا - دیویی: 8fa1.62 - 223 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1372 - 3000 نسخه - 2000 ریال - انتخاب
5- دیوان شهریار
نويسنده:محمدحسین شهریار - زرین،موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 8fa1.62 - 566 صفحه - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 18 سال 1376 - 6000 نسخه - 5 -061-407-964 انتخاب
6- دیوان پروین اعتصامی: قصائد، مثنویات، تمثیلات و مقطعات
شاعر:پروین اعتصامی ؛ مصحح:احد وفاجو - وفاجو - دیویی: 8fa1.6 - 272 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 5000 نسخه - 4200 ریال - 0 -04-6010-964 انتخاب
7- اسرار طریقت
شاعر:ترانه جوانبخت - ترانه جوانبخت - دیویی: 8fa1.62 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 1500 نسخه - 7000 ریال - 964-330-664-X انتخاب
8- شکوه شب
نويسنده:محمدرضا تقوی‌فرد - هم قلم - دیویی: 8fa1.62 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 5000 نسخه - 8500 ریال - 6 -0-90245-964 انتخاب
9- خنده‌های خیس: مجموعه رباعی
شاعر:ایرج زبردست - کتاب شیراز - دیویی: 8fa1.62 - 40 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 5000 نسخه - 3500 ریال - 2 -25-6036-964 انتخاب
10- روز هشتم: مجموعه داستان و شعر
نويسنده:مریم امجدی - نشر موج - دیویی: 8fa3.62 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 1000 نسخه - 5000 ریال - 7 -9-91304-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3705