لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (1)
تالیف (3)
ترجمه (0)
تهران (3)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (3) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- زبان در گستره فرهنگ: مجموعه مقالات انسان‌شناسی زبان‌شناختی
نويسنده:امیلیا نرسیسیانس - افکار جدید - دیویی: 306.44 - 352 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 200 نسخه - 3 -5-97617-600-978 انتخاب
2- تبعیض جنسیتی در زبان انگلیسی و بررسی ریشه‌های آن به انضمام مروری بر بخشی از نظریه‌ی نوین "الگوی غیرزبانی زبان انگلیسی"
نويسنده:علی‌رضا بهرامی - ستاره سهیل - دیویی: 306.44 - 116 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 6 -21-8064-964-978 انتخاب
3- زبان در گستره فرهنگ: مجموعه مقالات انسان‌شناسی زبان‌شناختی
نويسنده:امیلیا نرسیسیانس - افکار جدید - دیویی: 306.44 - 356 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 3 -5-97617-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1