لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(302)
چاپ مجدد (469)
تالیف (277)
ترجمه (494)
تهران (666)
شهرستان (105)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (19)

تعداد یافت شده (771) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شخصیت موضوع تربیت
نويسنده:علی‌اصغر احمدی - مهدی رضایی - دیویی: 155.2 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 80000 ریال - 9 -47-5472-600-978 انتخاب
2- بیشعوری: راهنمای عملی شناخت و درمان خطرناک‌ترین بیماری تاریخ بشریت
نويسنده:خاویر کرمنت ؛ مترجم:محمود فرجامی - تیسا - دیویی: 155.2 - 188 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 33 سال 1397 - 279000 ریال - 7 -46-8942-600-978 انتخاب
3- گذشته حال آینده نظریه‌های شخصیت
نويسنده:تورج هاشمی‌نصرت‌آبادی ؛ نويسنده:نعیمه ماشینچی‌عباسی - آوای نور - دیویی: 155.2 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 60000 ریال - 8 -037-309-600-978 انتخاب
4- قدرت خودتلقینی: روشی کاربردی برای دستیابی به ثبات شخصیت، آرامش، روشن‌بینی و تسهیل درمان بیماریها
نويسنده:پل‌کلمان ژاگو ؛ مترجم:نیلوفر خوانساری - ققنوس - دیویی: 153.8 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1385 - 13000 ریال - 3 -108-311-964 انتخاب
5- بیشعوری تا کی؟
نويسنده:خاویر کرمنت ؛ مترجم:سمیرا بیات - تمیشه - دیویی: 155.2 - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1395 - 150000 ریال - 0 -84-8805-964-978 انتخاب
6- توطئه بی‌شعوری‌ها
نويسنده:خاویر کرمنت ؛ مترجم:فرشته مهری - مصطفی - دیویی: 155.2 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 300000 ریال - 6 -072-466-964-978 انتخاب
7- نظریه‌های شخصیت
نويسنده:دوآن شولتس ؛ نويسنده:سیدنی‌الن شولتس ؛ مترجم:یحیی سیدمحمدی - ویرایش - دیویی: 155.2 - 720 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 32 سال 1394 - 330000 ریال - 7 -94-6184-964-978 انتخاب
8- بیشعوری: راهنمای عملی شناخت و درمان بیشعورها و قربانیان آنها
نويسنده:خاویر کرمنت ؛ مترجم:عطیه بنی‌اسدی ؛ ويراستار:فاطمه امینی - شاپیگان کتاب - دیویی: 155.2 - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1397 - 210000 ریال - 4 -3-95793-600-978 انتخاب
9- روان‌شناسی عملی برای همگان یا سخنی درباره منش و رفتار در زندگانی
نويسنده:ویلیام مکدوگال ؛ مترجم:وحید مازندرانی - شرکت سهامی انتشار - دیویی: 158 - 246 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1362 - 125 ریال - انتخاب
10- ساخت، پدیدآیی و تحول شخصیت به ضمیمه روش اجرا و تفسیر تست رورشاخ
نويسنده:ر. مای‌لی ؛ مترجم:محمود منصور - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - دیویی: 155.2 - 267 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1373 - 2400 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 78