لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(267)
چاپ مجدد (420)
تالیف (254)
ترجمه (433)
تهران (603)
شهرستان (84)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (17)

تعداد یافت شده (687) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- روانشناسی تیپ‌های شخصیتی نه‌گانه اینیاگرام
گردآورنده:پروین دقیقیان - آشیانه کتاب - 334 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 2200 نسخه - 70000 ریال - 5 -61-6070-964-978 انتخاب
2- نظریه‌های شخصیت
نويسنده:دوآن شولتس ؛ نويسنده:سیدنی‌الن شولتس ؛ مترجم:یحیی سیدمحمدی - ویرایش - 696 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 39 سال 1397 - 500 نسخه - 500000 ریال - 7 -94-6184-964-978 انتخاب
3- شخصیت سالم
نويسنده:محمدرضا سرگلزایی - نشر قطره - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 2200 نسخه - 10000 ریال - 8 -775-341-964-978 انتخاب
4- شخصیت عصبی زمانه ما
نويسنده:کارن هورنی ؛ مترجم:محمدجعفر مصفا - بهجت - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1394 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 8 -47-6671-964-978 انتخاب
5- ساخت، پدیدآیی و تحول شخصیت به ضمیمه روش اجرا و تفسیر تست رورشاخ
نويسنده:ر. مای‌لی ؛ نويسنده:محمود منصور - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 282 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1368 - 3000 نسخه - 800 ریال - انتخاب
6- چگونه باید بود؟
نويسنده:مجید رشیدپور - انجمن اولیاء و مربیان - 165 صفحه - چاپ 1 سال 1369 - 5000 نسخه - 350 ریال - 6 -018-451-964 انتخاب
7- شخصیت سالم: هفت سوال کلیدی در روان‌شناسی سلامت و بالیدگی
نويسنده:محمدرضا سرگلزایی - نشر قطره - 78 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1394 - 500 نسخه - 70000 ریال - 8 -775-341-964-978 انتخاب
8- بیشعوری دیگر کافی است
نويسنده:خاویر کرمنت ؛ مترجم:لیلا عیسی‌نیا ؛ ويراستار:فرشته سعدی - ریواس - 236 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 200000 ریال - 0 -03-8476-600-978 انتخاب
9- شخصیت عصبی زمانه ما
نويسنده:کارن هورنی ؛ مترجم:محمدجعفر مصفا - گفتار - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1376 - 3000 نسخه - 9000 ریال - 8 -15-5570-964 انتخاب
10- رشد و شخصیت کودک
نويسنده:پاول‌هنری ماسن ؛ مترجم:مهشید یاسایی - نشر مرکز، کتاب ماد - 672 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 13 سال 1377 - 2000 نسخه - 25000 ریال - 4 -087-305-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 69