لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(292)
چاپ مجدد (451)
تالیف (269)
ترجمه (474)
تهران (644)
شهرستان (99)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (19)

تعداد یافت شده (743) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- روان‌شناسی شخصیت
نويسنده:یوسف کریمی - موسسه‌ نشر ویرایش - دیویی: 155.2 - 336 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 15 سال 1389 - 3300 نسخه - 53000 ریال - 7 -65-6184-964-978 انتخاب
2- شخصیت سالم: هفت سوال کلیدی در روان‌شناسی سلامت و بالیدگی
نويسنده:محمدرضا سرگلزایی - نشر قطره - دیویی: 155.2 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1397 - 400 نسخه - 110000 ریال - 8 -775-341-964-978 انتخاب
3- روانشناسی با سه کلید طلائی
نويسنده:ادور آلبرت ؛ مترجم:س. فوژان - ایران‌ویچ - دیویی: 155.2 - 134 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1364 - 3000 نسخه - 250 ریال - انتخاب
4- مکتب‌ها و نظریه‌ها در روان‌شناسی شخصیت
نويسنده:سعید شاملو - رشد - دیویی: 155.2 - 184 صفحه - وزیری - چاپ 3 سال 1370 - 900 ریال - انتخاب
5- نیمه تاریک وجود: توان، خلاقیت، استعداد و رویاهای خود را بازیابید
نويسنده:دبی فورد ؛ مترجم:فرناز فرود ؛ ويراستار:ریحانه فرهنگی - حمیدا - دیویی: 158.1 - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 16 سال 1392 - 3300 نسخه - 85000 ریال - 4 -43-6516-964-978 انتخاب
6- تیپ‌های شخصیتی نرمال (مهرطلب، برتری‌طلب، عزت‌طلب)
نويسنده: گروه مولفین انتشارات باهدف - باهدف - دیویی: 155.2 - 288 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 2000 نسخه - 225000 ریال - 2 -1-96798-600-978 انتخاب
7- بیشعوری
نويسنده:خاویر کرمنت ؛ مترجم:فرشته مهری - یاری‌گر - دیویی: 155.2 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 300 نسخه - 160000 ریال - 1 -25-8725-600-978 انتخاب
8- شکوفایی شخصیت و روشهای آن
نويسنده:سیدمجتبی حسینی - کتاب نیستان - دیویی: 155.2 - 164 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 2200 نسخه - 21000 ریال - 1 -354-337-964 انتخاب
9- نظریه‌های شخصیت
نويسنده:دوآن شولتس ؛ نويسنده:سیدنی‌الن شولتس ؛ مترجم:یحیی سیدمحمدی - ویرایش - دیویی: 155.2 - 692 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 26 سال 1392 - 500 نسخه - 290000 ریال - 7 -94-6184-964-978 انتخاب
10- مغز و شخصیت
نويسنده:آذر پورشفیع‌زنگنه ؛ زيرنظر:علیرضا اصفا ؛ زيرنظر:سعید عسگری - کرشمه - دیویی: 155.2 - 364 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2000 نسخه - 23000 ریال - 9 -01-8124-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 75