لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(12)
چاپ مجدد (45)
تالیف (57)
ترجمه (0)
تهران (30)
شهرستان (27)
كودك و نوجوان (5)
كمك درسی و آموزشی (42)

تعداد یافت شده (57) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آشنایی با قوانین مهم اجتماعی: کتاب کار دانش‌آموز (واحدهای پرورشی دوره متوسطه)
نويسنده:عادل عبدی - نشر برگ زیتون - دیویی: 371.890955 - 52 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 19 سال 1382 - 2500 ریال - 8 -44-5681-964 انتخاب
2- کتاب کار دانش‌آموز: آشنایی با قوانین مهم اجتماعی (واحدهای پرورشی دوره متوسطه)
نويسنده:حسین احمدی ؛ نويسنده:اصغر خالقی ؛ تهيه و تنظيم: دفترتوسعه‌وبرنامه‌ریزی‌امورپرورشی - موسسه فرهنگی هنری و انتشاراتی ضریح آفتاب - دیویی: 371.890955 - 48 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1382 - 6 -77-6224-964 انتخاب
3- کتاب کار دانش‌آموز: آشنایی با قوانین مهم اجتماعی (واحدهای پرورشی دوره متوسطه)
نويسنده:حسین احمدی ؛ نويسنده:اصغر خالقی ؛ ويراستار:منوچهر فضلی‌خانی - موسسه فرهنگی هنری و انتشاراتی ضریح آفتاب - دیویی: 371.890955 - 48 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1384 - 6 -77-6224-964 انتخاب
4- آشنایی با قوانین مهم اجتماعی: کتاب کار دانش‌آموز (واحدهای پرورشی دوره متوسطه)
نويسنده:عادل عبدی - نشر برگ زیتون - دیویی: 371.890955 - 52 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 15 سال 1382 - 2500 ریال - 8 -44-5681-964 انتخاب
5- آشنایی با قوانین مهم اجتماعی: کتاب کار دانش‌آموز (واحدهای پرورشی دوره متوسطه)
نويسنده:عادل عبدی - برگ زیتون - دیویی: 371.890955 - 52 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 21 سال 1383 - 2500 ریال - 8 -44-5681-964 انتخاب
6- کتاب کار دانش‌آموز: مهارت‌های زندگی (واحدهای پرورشی دوره متوسطه)
تهيه و تنظيم: واحدهای‌پرورشی‌دوره‌متوسطه - خوروش،فروزش - دیویی: 371.890955 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1385 - 8 -065-381-964 انتخاب
7- آشنایی با قوانین مهم اجتماعی: کتاب معلم "واحدهای پرورشی دوره متوسطه"
نويسنده:عادل عبدی - فروزش - دیویی: 371.890955 - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 5000 ریال - 7 -77-8501-964 انتخاب
8- آشنایی با قوانین مهم اجتماعی: کتاب کار دانش‌آموز (واحدهای پرورشی دوره متوسطه)
نويسنده:عادل عبدی - نشر برگ زیتون - دیویی: 371.890955 - 52 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 17 سال 1382 - 2500 ریال - 8 -44-5681-964 انتخاب
9- آشنایی با قوانین مهم اجتماعی: کتاب کار دانش‌آموز (واحدهای پرورشی دوره متوسطه)
نويسنده:عادل عبدی - برگ زیتون - دیویی: 371.890955 - 52 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 15 سال 1383 - 2500 ریال - 8 -44-5681-964 انتخاب
10- کتاب کار دانش‌آموز: مهارت‌های زندگی (واحدهای پرورشی دوره متوسطه)
تهيه و تنظيم: واحدهای‌پرورشی‌دوره‌متوسطه - خوروش،فروزش - دیویی: 371.890955 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1385 - 8 -065-381-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6