لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(27)
چاپ مجدد (3)
تالیف (16)
ترجمه (14)
تهران (27)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (30) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نسبت فرهنگ با سیاست و اقتصاد
گردآورنده:سیدمحمد محمدی ؛ گردآورنده:مسعود پدرام ؛ تهيه كننده: دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی راهبردی - پویه مهر اشراق - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 100000 ریال - 1 -30-8215-600-978 انتخاب
2- ابعاد اجتماعی و فرهنگی امنیت ملی
نويسنده:سیدمجتبی تهامی ؛ ويراستار:حمید بوربور - نشر آجا - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 2000 نسخه - 27000 ریال - 1 -25-6630-964 انتخاب
3- جامعه‌شناسی قومیت با مقدمه مولف برای چاپ فارسی کتاب
نويسنده:سینیشا ملشویچ ؛ مترجم:یعقوب احمدی ؛ مترجم:حسین محمدزاده - سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی،جهاد دانشگاهی واحد کرمانشاه - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 84000 ریال - 8 -379-102-600-978 انتخاب
4- دیپلماسی گفتمانی: تعامل سیاست، فرهنگ و ارتباطات
نويسنده:حسن بشیر - دانشگاه امام صادق (ع) - 392 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 215000 ریال - 1 -545-214-600-978 انتخاب
5- در قلمرو فرهنگ و سیاست
نويسنده:محمد صادقی - شرکت سهامی انتشار - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1100 نسخه - 135000 ریال - 2 -375-325-964-978 انتخاب
6- آیا فرودست می‌تواند سخن بگوید؟
نويسنده:گایاتری‌چاکراورتی اسپیواک ؛ مترجم:ایوب کریمی - فلات - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 250000 ریال - 8 -2-96270-600-978 انتخاب
7- فرهنگ و سیاست
نويسنده:برتران بدیع ؛ مترجم:احمد نقیب‌زاده - نشر دادگستر - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3000 نسخه - 5000 ریال - 964-6352-26-X انتخاب
8- مجموعه مقالات همایش ارتباطات بین فرهنگی و سیاست خارجی: رویکردی ایرانی
- بین‌المللی ‌الهدی - 682 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1500 نسخه - 3 -257-439-964-978 انتخاب
9- مرزبندی قومیتی: نهادها، قدرت و شبکه‌ها
نويسنده:آندریاس ویمر ؛ مترجم:محمدرضا فدایی - شیرازه کتاب ما - 460 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 770 نسخه - 300000 ریال - 3 -34-8514-600-978 انتخاب
10- تعامل فرهنگ و سیاست؛ از تئوری تا واقعیت
نويسنده:حسین بشیر ؛ ويراستار:سمیرا فتحعلی‌آشتیانی - پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 5 -19-7718-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3