لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(26)
چاپ مجدد (2)
تالیف (15)
ترجمه (13)
تهران (25)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (28) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجموعه مقالات همایش ارتباطات بین فرهنگی و سیاست خارجی: رویکردی ایرانی
- بین‌المللی ‌الهدی - 682 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1500 نسخه - 3 -257-439-964-978 انتخاب
2- فرهنگ و سیاست
نويسنده:برتران بدیع ؛ مترجم:احمد نقیب‌زاده - نشر دادگستر - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3000 نسخه - 5000 ریال - 964-6352-26-X انتخاب
3- مرزبندی قومیتی: نهادها، قدرت و شبکه‌ها
نويسنده:آندریاس ویمر ؛ مترجم:محمدرضا فدایی - شیرازه کتاب ما - 460 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 770 نسخه - 300000 ریال - 3 -34-8514-600-978 انتخاب
4- نگاهی به پدیده جنگ سرد و ناتوی فرهنگی
نويسنده:کامبیز پارتازیان ؛ نويسنده:سمیه برقراری - اعلایی - 346 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 130000 ریال - 5 -06-6696-600-978 انتخاب
5- تعامل فرهنگ و سیاست؛ از تئوری تا واقعیت
نويسنده:حسین بشیر ؛ ويراستار:سمیرا فتحعلی‌آشتیانی - پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 5 -19-7718-964 انتخاب
6- فرهنگ، خرد و آزادی
نويسنده:رضا داوری - نشر ساقی - 440 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 3300 نسخه - 17000 ریال - 3 -07-5675-964 انتخاب
7- جامعه‌شناسی قومیت
نويسنده:سینیشا ملشویج ؛ مترجم:رشید احمدرش ؛ مترجم:جعفر احمدی - جامعه‌شناسان - 260 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 110000 ریال - 1 -033-223-600-978 انتخاب
8- جامعه‌شناسی قومیت با مقدمه مولف برای چاپ فارسی کتاب
نويسنده:سینیشا ملشویچ ؛ مترجم:یعقوب احمدی ؛ مترجم:حسین محمدزاده - سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی،جهاد دانشگاهی واحد کرمانشاه - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 84000 ریال - 8 -379-102-600-978 انتخاب
9- وحدت مدیریت در حوزه فرهنگ
نويسنده:حامد فروزان ؛ ويراستار:حجت‌الله امینی - هویار - 154 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 4 -7-91762-600-978 انتخاب
10- در قلمرو فرهنگ و سیاست
نويسنده:محمد صادقی - شرکت سهامی انتشار - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1100 نسخه - 135000 ریال - 2 -375-325-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3