لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(27)
چاپ مجدد (4)
تالیف (17)
ترجمه (14)
تهران (28)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (31) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- در قلمرو فرهنگ و سیاست
نويسنده:محمد صادقی - شرکت سهامی انتشار - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1100 نسخه - 135000 ریال - 2 -375-325-964-978 انتخاب
2- فرهنگ، خرد و آزادی
نويسنده:رضا داوری - نشر ساقی - 440 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 3300 نسخه - 17000 ریال - 3 -07-5675-964 انتخاب
3- نگاهی به پدیده جنگ سرد و ناتوی فرهنگی
نويسنده:کامبیز پارتازیان ؛ نويسنده:سمیه برقراری - اعلایی - 346 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 130000 ریال - 5 -06-6696-600-978 انتخاب
4- فرهنگ و سیاست
نويسنده:برتران بدیع ؛ مترجم:احمد نقیب‌زاده - نشر دادگستر - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3000 نسخه - 5000 ریال - 964-6352-26-X انتخاب
5- جامعه‌شناسی قومیت
نويسنده:سینیشا ملشویج ؛ مترجم:رشید احمدرش ؛ مترجم:جعفر احمدی - جامعه‌شناسان - 260 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 110000 ریال - 1 -033-223-600-978 انتخاب
6- ابعاد اجتماعی و فرهنگی امنیت ملی
نويسنده:سیدمجتبی تهامی ؛ ويراستار:حمید بوربور - نشر آجا - 268 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 3000 نسخه - 30000 ریال - 3 -25-6630-964-978 انتخاب
7- جامعه‌شناسی قومیت با مقدمه مولف برای چاپ فارسی کتاب
نويسنده:سینیشا ملشویچ ؛ مترجم:یعقوب احمدی ؛ مترجم:حسین محمدزاده - سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی،جهاد دانشگاهی واحد کرمانشاه - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 84000 ریال - 8 -379-102-600-978 انتخاب
8- فرهنگ و امپریالیسم: بررسی فرهنگی سیاست امپراطوری
نويسنده:ادوارد سعید ؛ مترجم:اکبر افسری - توس،مرکز بین‌المللی گفتگوی تمدنها - 544 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1382 - 3300 نسخه - 64000 ریال - 7 -611-315-964 انتخاب
9- مرزبندی قومیتی: نهادها، قدرت و شبکه‌ها
نويسنده:آندریاس ویمر ؛ مترجم:محمدرضا فدایی - شیرازه کتاب ما - 460 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 770 نسخه - 300000 ریال - 3 -34-8514-600-978 انتخاب
10- درآمدی بر سایبر دیپلماسی و قدرت نرم در عصر جهانی شدن فرهنگ
نويسنده:محمدعلی زهره‌ای - بین‌المللی گاج - 172 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2000 نسخه - 25000 ریال - 5 -390-158-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4