لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(579)
چاپ مجدد (381)
تالیف (502)
ترجمه (458)
تهران (723)
شهرستان (237)
كودك و نوجوان (53)
كمك درسی و آموزشی (18)

تعداد یافت شده (960) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سلامتی زنان
نويسنده:کارول ترکینگتون ؛ نويسنده:سوزان پرابست ؛ مترجم:گلی نژادی - نشر ثالث - دیویی: 614 - 658 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1381 - 48000 ریال - 4 -83-7230-964 انتخاب
2- رژیم غذایی گروه خون
نويسنده:پیتر دآدامو ؛ نويسنده:کاترین ویتنی ؛ مترجم:گیله‌گل بهروزان - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 613 - 296 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 20 سال 1392 - 80000 ریال - 1 -0792-00-964-978 انتخاب
3- آمادگی جسمانی پیشرفته: ارزیابی و تجویز فعالیت ورزشی
نويسنده:ویویان اچ هیوارد ؛ مترجم:احمد آزاد ؛ مترجم:محمدرضا حامدی‌نیا - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دیویی: 613.7 - 498 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 340000 ریال - 1 -934-530-964-978 انتخاب
4- راهنمای تندرستی ورزش
نويسنده:دایان هیلز ؛ مترجم:مرتضی کاشی‌زاده ؛ زيرنظر:رضا رادگودرزی - نشر ریحان - دیویی: 613 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 5700 ریال - 2 -00-8303-964 انتخاب
5- Ramadan health guide
نويسنده:علی یزدی‌نژاد ؛ نويسنده:سیدرمضان محسن‌پور ؛ نويسنده:مرضیه وحیددستجردی - میرماه - دیویی: 613.2 - 32 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 12000 ریال - 6 -51-6040-600-978 انتخاب
6- زندگی مناسب بر اساس گروه خون
نويسنده:پیتر دآدامو ؛ نويسنده:کاترین وینتی ؛ مترجم:آلینا برخورداریان - آلینا برخورداریان - دیویی: 613 - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 75000 ریال - 5 -8286-04-964-978 انتخاب
7- راهنمای تجویز و پایش شدت فعالیت ورزشی
نويسنده:رستم علی‌زاده ؛ نويسنده:نجمه رضایی‌نژاد ؛ ويراستار:حسن سلطانی - دانشگاه ایلام - دیویی: 613.7 - 212 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 300000 ریال - 8 -38-6184-600-978 انتخاب
8- ماهی یکبار تندرستی 6
مترجم: گروه‌مترجمین‌انتشارات‌اندیشه‌عالم - اندیشه عالم - دیویی: 613 - 64 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 7000 ریال - 964-8892-89-X انتخاب
9- 96 نکته برای تندرستی و سلامت بیشتر: کتابچه سلامتی برکلی، دانشگاه کالیفرنیا
مترجم:شبنم لولاچی ؛ ويراستار:بهاره فیروزه - آسیم - دیویی: 613 - 146 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 11500 ریال - 4 -294-418-964 انتخاب
10- فرهنگ و آداب روزه‌داری با غذاهای طبیعی
نويسنده:محمد دریایی ؛ نويسنده:رسول حیدری ؛ زيرنظر:سیدحسین عابدینی‌اردهالی - سفیر اردهال،سبحان نور - دیویی: 641.5 - 244 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 60000 ریال - 7 -36-6068-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 96