لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(465)
چاپ مجدد (253)
تالیف (593)
ترجمه (125)
تهران (522)
شهرستان (196)
كودك و نوجوان (10)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (718) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- از دیروز تا امروز: مجموعه مقاله‌ها و سفرنامه‌ها
نويسنده:سیدجعفر شهیدی - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 8fa4.62 - 928 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1384 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 9 -631-445-964 انتخاب
2- سفرنامه‌ی مارکوپولو
نويسنده:ایل میلیونه ؛ مترجم:آنجلا دی‌جووانی‌رومانو ؛ مترجم:منصور سجادی - بوعلی - دیویی: 915.04 - 322 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 5000 نسخه - 85000 ریال - 3 -20-6453-964-978 انتخاب
3- از دماوند تا آرارات: سفرنامه فرهنگی ارمنستان
نويسنده:رضا قربان‌نژاد ؛ ويراستار:مهرنوش مهدوی‌حامد - یاران خورشید - دیویی: 947.56 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 77000 ریال - 5 -0-93919-600-978 انتخاب
4- خسی در میقات
نويسنده:جلال آل‌احمد - جامه‌دران - دیویی: 915.3804 - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 2200 نسخه - 21000 ریال - 3 -45-5858-964 انتخاب
5- حج ایرانیان در عهد قاجار با نگرشی بر سفرنامه‌ها
نويسنده:مریم کریمی ؛ ويراستار:حمیدرضا جدیدی - چکامه باران - دیویی: 955.0744042 - 150 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 7 -29-8026-600-978 انتخاب
6- بوی جوی مولیان (خاطرات سفر به تاجیکستان)
نويسنده:جعفر ابراهیمی - موسسه‌ فرهنگی ‌منادی‌ تربیت - دیویی: 958.608 - 132 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 5000 نسخه - 5400 ریال - 2 -068-348-964 انتخاب
7- ره‌آورد سفر حج: سفرنامه
نويسنده:علی‌اکبر یلفانی - کتاب شمس - دیویی: 297.357 - 140 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1000 نسخه - 15000 ریال - 7 -9-90636-600-978 انتخاب
8- خسی در میقات
نويسنده:جلال آل‌احمد - معیار علم - دیویی: 915.380453 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1397 - 500 نسخه - 125000 ریال - 964-6651-64-X انتخاب
9- دیدار با اژدها
نويسنده:میرجلال‌الدین کزازی - نشر قطره - دیویی: 915.1046 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 2200 نسخه - 6000 ریال - 5 -126-341-964 انتخاب
10- سفرنامه‌های خطی فارسی
مصحح:هارون وهومن - اختران - دیویی: 955.074042 - 674 صفحه - (در4جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1388 - 1500 نسخه - 2 -85-8897-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 72