لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(34)
چاپ مجدد (4)
تالیف (38)
ترجمه (0)
تهران (35)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (38) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مستندسازی دانش مدیران صنعت پتروشیمی: مهندس عباس شعری‌مقدم (نیم قرن تجربه)
- شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران - دیویی: 338.2728092 - 206 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 180000 ریال - 4 -58-8437-964-978 انتخاب
2- مستندسازی دانش مدیران صنعت پتروشیمی: مرتضی رحیمیان‌سرای
- شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران - دیویی: 338.2728 - 82 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 150000 ریال - 8 -05-8437-964-978 انتخاب
3- مدیریت دانش در سازمان‌های نظامی (اصول، اهداف، سیاست‌ها)
نويسنده:محمدرضا قرائی‌آشتیانی ؛ نويسنده:ناصر پورصادق ؛ نويسنده:غلامحسین عزیزی - دانشگاه عالی دفاع ملی - دیویی: 658.4038 - 174 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 100000 ریال - 8 -68-7256-600-978 انتخاب
4- مستندسازی دانش مدیران صنعت پتروشیمی: مصطفی طاهری‌نجف‌آبادی
- شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران - دیویی: 338.2728 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 200000 ریال - 6 -12-8437-964-978 انتخاب
5- مستندسازی
نويسنده:راحله انواری ؛ نويسنده:فاطمه شهرابی‌فراهانی ؛ ويراستار:هدی آقاکاظم‌شیرازی - آها - دیویی: 025 - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 70000 ریال - 6 -4-94432-600-978 انتخاب
6- مستندسازی
نويسنده:مریم رحمانی ؛ نويسنده:بیتا ملکی‌شریف ؛ ويراستار:اکرم وحدانی‌فر - آها - دیویی: 025 - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 80000 ریال - 3 -23-7535-600-978 انتخاب
7- مستندسازی دانش مدیران صنعت پتروشیمی: علی‌محمد بساق‌زاده
- شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران - دیویی: 338.2728 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 180000 ریال - 5 -35-8437-964-978 انتخاب
8- مقایسه شرکت‌های فناوری اطلاعات در زمینه آمادگی پیاده‌سازی مدیریت دانش از بعد اندازه سازمان
نويسنده:ملیحه عباسی‌فسارانی - سخنکده - دیویی: 658.4038 - 80 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 100000 ریال - 9 -38-7742-600-978 انتخاب
9- مستندسازی دانش مدیران صنعت پتروشیمی: محمد بیرمی
- شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران - دیویی: 338.2728 - 90 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 160000 ریال - 2 -10-8437-964-978 انتخاب
10- Knowledge management as done by engineer Ali Naghib: former managing-director of Kaf (Darugar) joint stock & chairman of the board of directors ...
نويسنده:رضا یادگاری ؛ نويسنده:مهشید سنایی‌فرد - کارآفرینان بزرگ - دیویی: 658.4038 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 200000 ریال - 4 -0-95572-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4