لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (0)
تالیف (3)
ترجمه (0)
تهران (3)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (3) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ب‍ی‍س‍ت‌ س‍ال‌ ت‍لاش‌: ک‍ن‍د و ک‍اوی‌ در اه‍داف‌ و ف‍ع‍ال‍ی‍ت‍ه‍ای‌ "ش‍ورای‌ ک‍ت‍اب‌ ک‍ودک‌" از س‍ال‌ ۱۳۴۱ ت‍ا ۱۳۶
نويسنده:محمد دیدار - سوره مهر - دیویی: 808.068 - 296 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1367 - 6000 نسخه - 710 ریال - انتخاب
2- ارج‌نامه علم عاشقی به مناسبت پنجاه سال فعالیت فرهنگی شورای کتاب کودک
به‌اهتمام:شهرام اقبال‌زاده ؛ ويراستار:تهورا وحدتی ؛ تصويرگر:مانلی منوچهری - کتابدار - دیویی: 808.68 - 222 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 9 -084-241-600-978 انتخاب
3- شورای کتاب کودک از همکاری تا مشارکت: گفتگو با کارشناسان عضو شورای کتاب کودک و فرهنگنامه کودکان و نوجوانان
نويسنده:پریچهر نسرین‌پی ؛ ويراستار:فرمهر منجزی ؛ ويراستار:طهورا وحدتی - کتابدار - دیویی: 808.068 - 448 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 190000 ریال - 3 -099-241-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1