لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(10)
چاپ مجدد (6)
تالیف (16)
ترجمه (0)
تهران (14)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (12)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (16) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- رویایی در ذهن
نويسنده:هلسا نورمحمدی - نشر توسعه ایران - دیویی: 8fa3.62 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 6 -040-301-600-978 انتخاب
2- داناترین حیوان جنگل
نويسنده:دیوید میساقیان - نظری - دیویی: 8fa3.62 - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 3 -929-289-600-978 انتخاب
3- فرود
نويسنده:آتوسا صالحی ؛ نقاش:سعید رزاقی ؛ خطاط:حمید ساسانی - موسسه‌ فرهنگی ‌منادی‌ تربیت - دیویی: 8fa3.62 - 44 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 1 -410-348-964-978 انتخاب
4- بچه‌های کارون
نويسنده:احمد دهقان - شرکت انتشارات سوره مهر - دیویی: 8fa3.62 - 242 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 2500 نسخه - 170000 ریال - 9 -556-175-600-978 انتخاب
5- قصه‌های شب 4
نويسنده:حسین طباطبایی - قصر کتاب - دیویی: 8fa3.62 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2000 نسخه - 27000 ریال - 3 -97-8130-964-978 انتخاب
6- قصه‌های شب 2
نويسنده:حسین طباطبایی - قصر کتاب - دیویی: 8fa3.62 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2000 نسخه - 27000 ریال - 9 -95-8130-964-978 انتخاب
7- فرود
نويسنده:آتوسا صالحی ؛ نقاش:سعید رزاقی ؛ خطاط:حمید ساسانی - موسسه‌ فرهنگی ‌منادی‌ تربیت - دیویی: 8fa3.62 - 44 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1391 - 3000 نسخه - 33000 ریال - 1 -410-348-964-978 انتخاب
8- رقص و خواب زیر امواج سیاه
نويسنده:آمنه رمضانی ؛ نويسنده: عطار ؛ نقاش:احسان سلیمانی - ملینا - دیویی: 8fa3.62 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 5000 نسخه - 25000 ریال - 9 -045-327-600-978 انتخاب
9- قصه‌های شب 4
نويسنده:حسین طباطبایی - قصر کتاب - دیویی: 8fa3.62 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 2000 نسخه - 27000 ریال - 3 -97-8130-964-978 انتخاب
10- لشکر شهدا: مجموعه داستان‌های کوتاه برگرفته از خاطرات شهید حسین پیرامی
بازنويسي:نرگس عبدالهی - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (خراسان جنوبی)، فرماندهی سپاه انصار الرضا (ع) - دیویی: 8fa3.62 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 3 -56-6347-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2