لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(19)
چاپ مجدد (8)
تالیف (25)
ترجمه (2)
تهران (24)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (27) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آرامش خیال: موسیقی درمانی و آرامش
نويسنده:مجید عزیزی - نیاسا - دیویی: 615.85154 - 48 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 45000 ریال - 2 -63-7323-600-978 انتخاب
2- آرامش خیال: موسیقی درمانی و آرامش
نويسنده:مجید عزیزی - نیاسا - دیویی: 615.85154 - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 35000 ریال - 4 -6-94261-600-978 انتخاب
3- موسیقی‌درمانی
نويسنده:مهری قیصری‌نیا - مهری قیصری‌نیا - دیویی: 615.85154 - 100 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 100000 ریال - 4 -9201-04-600-978 انتخاب
4- علل رکود موسیقی علمی در ایران (توصیه‌های پدرانه به نسل جوان)
به‌اهتمام:حسین نیکونژاد - حسین نیکونژاد - دیویی: 789.09 - 80 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 80000 ریال - 1 -5383-04-600-978 انتخاب
5- تاثیر موسیقی بر بهبود بیماری‌ها
نويسنده:حسین وش ؛ زيرنظر:اعظم شاهبداغی - راز نهان - دیویی: 615.85154 - 390 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 200000 ریال - 3 -198-258-600-978 انتخاب
6- آرامش خیال: موسیقی درمانی و آرامش
نويسنده:مجید عزیزی - نیاسا،اندیشه برتر - دیویی: 615.85154 - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 35000 ریال - 4 -6-94261-600-978 انتخاب
7- موسیقی، غذای روح
نويسنده:کامران همت‌پور - آوینه - دیویی: 615.85154 - 204 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 350000 ریال - 7 -1-97288-600-978 انتخاب
8- آرامش خیال: موسیقی درمانی و آرامش
نويسنده:مجید عزیزی - نیاسا - دیویی: 615.85154 - 48 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 450000 ریال - 2 -63-7323-600-978 انتخاب
9- تاریخچه‌ی موسیقی‌درمانی در توانبخشی
نويسنده:آتوسا سنگلاخ‌قوچان‌عتیق - بارانا - دیویی: 615.85154 - 92 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100000 ریال - 1 -3-98223-600-978 انتخاب
10- آرامش خیال: موسیقی درمانی و آرامش
نويسنده:مجید عزیزی - نیاسا - دیویی: 615.85154 - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 35000 ریال - 4 -6-94261-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3