لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1711)
چاپ مجدد (1919)
تالیف (3555)
ترجمه (75)
تهران (3129)
شهرستان (501)
كودك و نوجوان (34)
كمك درسی و آموزشی (27)

تعداد یافت شده (3630) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- متن کامل و اصیل مثنوی‌ معنوی با فهرست‌های اعلام و آیات و قصص مثنوی مطابق نسخه مشهور و معتبر تصحیح نیکلسون با رسم‌الخط متداول روز به انضمام مقدمه و ملا
نويسنده:جلال‌الدین‌محمدبن‌محمد مولوی ؛ به‌اهتمام:مهدی آذریزدی ؛ مصحح:رنلدالین نیکلسون - پژوهش - دیویی: 8fa1.31 - 1282 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 5 سال 1378 - 5500 نسخه - 35000 ریال - 6 -26-5624-964 انتخاب
2- هفت پیکر حکیم نظامی گنجوی
نويسنده:الیاس‌بن‌یوسف نظامی ؛ مصحح:حسن وحیددستگردی - سوره مهر - دیویی: 8fa1.23 - 372 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1378 - 1100 نسخه - 12900 ریال - 5 -343-471-964 انتخاب
3- مثنوی معنوی: بر اساس نسخه قونیه مکتوب به سال 677 ق و مقابله با تصحیح و طبع نیکلسون
نويسنده:جلال‌الدین‌محمدبن‌محمد مولوی ؛ مصحح:قوام‌الدین خرمشاهی - دوستان - دیویی: 8fa1.31 - 640 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1378 - 4000 نسخه - 25000 ریال - 3 -7-90974-964 انتخاب
4- سر دلبران در حدیث دیگران: خلاصه چند داستان از دفتر اول و دوم مثنوی مولانا جلال‌الدین محمد بلخی رومی ...
نويسنده:جلال‌الدین‌محمدبن‌محمد مولوی ؛ به‌اهتمام:ماهدخت‌بانو همایی - هما - دیویی: 8fa1.31 - 416 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 4200 نسخه - 17000 ریال - 6 -79-6171-964 انتخاب
5- کلیات سعدی شامل: گلستان، بوستان، غزلیات، قصاید، رباعیات و قطعات
نويسنده:مصلح‌بن‌عبدالله سعدی ؛ مصحح:محمدعلی فروغی - نشر طلوع - دیویی: 8fa1.31 - 940 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 5 سال 1378 - 2000 نسخه - 22000 ریال - 4 -01-6103-964 انتخاب
6- گزیده غزلیات شمس تبریزی
مصحح:محمدحسن شیرازی - پیام محراب - دیویی: 8fa1.31 - 302 صفحه - جیبی (سلفون) - چاپ 1 سال 1379 - 5000 نسخه - 6000 ریال - 5 -99-5559-964 انتخاب
7- متن کامل مثنوی معنوی: مطابق با نسخه تصحیح شده رینولد نیکلسون
نويسنده:جلال‌الدین‌محمدبن‌محمد مولوی ؛ مصحح:رنلدالین نیکلسون - نشر پیمان - دیویی: 8fa1.31 - 994 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 9 سال 1387 - 3000 نسخه - 128000 ریال - 5 -45-5981-964-978 انتخاب
8- کلیات شمس تبریزی
شاعر:جلال‌الدین‌محمدبن‌محمد مولوی ؛ مصحح:نظام‌الدین نوری‌کوتنائی - کتاب آبان - دیویی: 8fa1.31 - 778 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 6 سال 1387 - 2000 نسخه - 1 -2-96096-964-978 انتخاب
9- غزلیات سعدی
شاعر:مصلح‌بن‌عبدالله سعدی ؛ مصحح:بهروز ثروتیان ؛ خطاط:عباس سلطان‌آبادی - ارس - دیویی: 8fa1.31 - 154 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1387 - 3000 نسخه - 2 -0-90638-600-978 انتخاب
10- حکایت پادشاه جهود
شاعر:جلال‌الدین‌محمدبن‌محمد مولوی - آهنگ فردا - دیویی: 8fa1.31 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 4 -09-7383-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 363