لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(439)
چاپ مجدد (488)
تالیف (924)
ترجمه (3)
تهران (744)
شهرستان (183)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (927) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سلول سرد
نويسنده:یحیی کمالی‌پور ؛ بازنويسي:احمد یوسف‌زاده - موسسه فرهنگی انتشاراتی شاه‌بیت - دیویی: 955.0842 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 8000 ریال - 4 -0-94292-964 انتخاب
2- من زنده‌ام: خاطرات دوران اسارت
نويسنده:معصومه آباد ؛ ويراستار:آزاده میرشکاک - بروج - دیویی: 955.08430922 - 552 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 154 سال 1393 - 170000 ریال - 0 -82-8683-964-978 انتخاب
3- سنگی برای یاد: خاطرات محمود مهدی‌زاده
تدوين:محمود مهدی‌زاده - سوره مهر - دیویی: 955.0843092 - 178 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 75000 ریال - 3 -769-175-600-978 انتخاب
4- سالهای اسارت، یا، خوشه‌های خاطره
- سوره مهر - دیویی: 955.0843 - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1372 - 1000 ریال - انتخاب
5- سقف سنگی: خاطرات اسیر آزاد شده ایرانی: رامین مهربان
نويسنده:رامین مهربان - سوره مهر - دیویی: 955.0843092 - 76 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1374 - 1200 ریال - انتخاب
6- چهار فصل کوچ: رهبری و مدیریت، بهداشت و درمان، ورزش و سرگرمی‌ها، ادب و هنر، سوگواری، ...
گردآورنده: دفتر ادبیات و هنر مقاومت - سوره مهر - دیویی: 955.08430922 - 408 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 40000 ریال - 0 -838-471-964-978 انتخاب
7- عروج به سماوات از استخبارات عراق: خاطرات شیخ اسیر نورالدین رضائی‌راد
نويسنده:نورالدین رضائی‌راد ؛ ويراستار:زکیه رضایی ؛ ويراستار:سیداسماعیل هاشمی - گنجینه یاد - دیویی: 955.0842092 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 42000 ریال - 7 -27-6093-600-978 انتخاب
8- تیر خلاصی
نويسنده:علی حسینی‌منجزی - دارخوین - دیویی: 955.08430922 - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 150000 ریال - 2 -526-380-600-978 انتخاب
9- جای امن گلوله‌ها: خاطرات عبدالرضا آلبوغبیش
نويسنده:جواد کاموربخشایش - سوره مهر - دیویی: 955.0843092 - 280 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 45000 ریال - 6 -049-175-600-978 انتخاب
10- آن بیست و سه نفر
نويسنده:احمد یوسف‌زاده - شرکت انتشارات سوره مهر - دیویی: 955.0843092 - 408 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 36 سال 1394 - 150000 ریال - 2 -584-175-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 93