لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (3)
تالیف (0)
ترجمه (4)
تهران (4)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و تاریخچه‌ی آن
نويسنده:گلن جانسون ؛ مقدمه:فدریکو مایور ؛ مترجم:محمدجعفر پوینده - نشر نی - دیویی: 341.481 - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1378 - 8000 ریال - 2 -400-312-964 انتخاب
2- اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و تاریخچه‌ی آن
نويسنده:گلن جانسون ؛ مقدمه:فدریکو مایور ؛ مترجم:محمدجعفر پوینده - نشر نی - دیویی: 341.481 - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1378 - 8000 ریال - 2 -400-312-964 انتخاب
3- اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و تاریخچه‌ی آن
نويسنده:گلن جانسون ؛ مقدمه:فدریکو مایور ؛ مترجم:محمدجعفر پوینده - نشر نی - دیویی: 323.09 - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 8000 ریال - 2 -400-312-964 انتخاب
4- اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و تاریخچه‌ی آن
نويسنده:گلن جانسون ؛ مقدمه:فدریکو مایور ؛ مترجم:محمدجعفر پوینده - نشر نی - دیویی: 323 - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 8000 ریال - 2 -400-312-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1