لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (1)
تالیف (9)
ترجمه (1)
تهران (9)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (9)

تعداد یافت شده (10) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ارتباطات و تصمیم‌گیری در رفتار سازمانی "مرجع (دانشگاهی)"
گردآورنده: دپارتمان مدیریت مهرپویا مهراس - مهرپویا مهراس - دیویی: 658.3 - 70 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 68000 ریال - 2 -06-6981-600-978 انتخاب
2- یادگیری و تصمیم‌گیری در رفتار سازمانی "مرجع دانشگاهی" (کارشناسی ارشد)
نويسنده: دپارتمان مدیریت مهرپویا مهراس - مهرپویا مهراس - دیویی: 302.35076 - 100 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 100000 ریال - 6 -53-6981-600-978 انتخاب
3- مساله عمومی، چالش آغازین خط‌مشی‌گذاری دولتی
نويسنده:علی‌اصغر پورعزت ؛ نويسنده:میناسادات هاشمی‌کاسوایی - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات - دیویی: 658.403 - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 110000 ریال - 2 -7102-03-964-978 انتخاب
4- فرآیند خط‌ مشی‌گذاری عمومی
نويسنده:علی اکبرزاده - سیمیا - دیویی: 658.403 - 92 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 175000 ریال - 4 -375-177-600-978 انتخاب
5- فرآیند خط مشی‌گذاری عمومی
نويسنده:مینا مظاهری - موسسه آموزش عالی آزاد دانش‌پژوهان - دیویی: 658.4012 - 106 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 8 -40-7708-600-978 انتخاب
6- مهارت‌های مسئله‌یابی و تصمیم‌گیری
نويسنده:شیما وفا ؛ نويسنده:بهاره بدری ؛ نويسنده:کامران ترابی - گسترش علوم پایه - دیویی: 658.4031 - 146 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 100000 ریال - 7 -681-490-964-978 انتخاب
7- نظریه‌ها و مبانی خط‌ مشی‌گذاری عمومی
تدوين:ناصر عسگری - کتابخانه فرهنگ - دیویی: 658.403 - 282 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 350000 ریال - 5 -627-155-964-978 انتخاب
8- نظریه‌ها و مبانی خط‌‌مشی‌گذاری دولتی
نويسنده:ناصر عسگری - مشاوران صعود ماهان - دیویی: 658.403 - 226 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 550000 ریال - 4 -593-458-600-978 انتخاب
9- تفکر انتقادی برای تخصص‌های امدادی
نويسنده:‏‫آیلین‌دی گمبریل ؛ نويسنده:لئونارد گیبز ؛ مترجم:محمدحسین سروش - دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی - دیویی: 153.42 - 514 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 880000 ریال - 8 -21-6885-622-978 انتخاب
10- مساله عمومی، چالش آغازین خط‌مشی‌گذاری دولتی
نويسنده:علی‌اصغر پورعزت ؛ نويسنده:میناسادات هاشمی‌کاسوایی - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات - دیویی: 658.403 - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1399 - 240000 ریال - 2 -7102-03-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1